jump to navigation

Kreeklased mõistavad seda 31. mai 2010

Posted by toimetus in Euroopa, kodanikeühiskond, majandus, poliitika, tõlkelood.
comments closed

Kreeklaste terviseks. Nemad teavad mida teha, kui korporatsioonid röövivad ja rüüstavad nende riiki. Nad teavad mida teha, kui Goldman Sachs ja rahvusvahelised pankurid mängivad kokku nende võimueliidiga, et võltsida majandusandmeid ning siis miljardite peale kihla vedada, et Kreeka majandus variseb kokku. Nad teavad mida teha siis, kui neile öeldakse, et nende pensioneid, toetusi ja töökohti tuleb vähendada, et maksta korporatiivsetele pankadele, kes esmajärjekorras neile vee peale tõmbasid. Kuuluta välja üldstreik. Tänavarahutused. Lülita välja linnakeskused. Viska värdjad välja! Ära pelga klassisõja keelt – rikkad versus vaesed, oligarhid versus kodanikud, kapitalistid versus proletariaat. Kreeklased, erinevalt enamikust meist, mõistavad seda. (veel …)

Potipõllunduse tagasitulek 25. mai 2010

Posted by toimetus in ideed, poliitika, roheline.
comments closed

Autor: Roy Strider

Paljud kindlasti mäletavad, kuidas ENSV ajal vohasid saastav põllumajanduslik suurtootmine, riigivargus, vaikiv ajastu, aga täpselt samuti tasuta haridus, prii arstiabi ja potipõllumajandus. Kuid siis olid muidugi teised ajad ja mõtteviis oli samuti teine. Kas see nüüd oligi just see nõukogude inimese mõtteviis, aga teistsugune oli see ikka. (veel …)

Indias vahistati keskkonnaaktivist sateliittelefoni omamise eest 16. jaanuar 2010

Posted by Manjana in roheline.
comments closed

Andy Pag teeb ümbermaailmareisi koolibussiga, mis töötab erilisel biokütusel. Esmaspäeval arreteeriti ta Indias terrorismisüüdistusega ja teda hoitakse veel vähemalt kaks nädalat kinni Rajastanis. Pagil polnud aimugi India seadusest, mis nõuab sateliittelefoni riiki sissetoomiseks ja kaasaskandmiseks ametlikku luba. Nüüd süüdistatakse teda riikliku julgeoleku ohtu seadmises ja ei vabastata ka kautsjoni vastu. (veel …)

Rahu liigub üle maa 20. oktoober 2009

Posted by toimetus in tegemistest.
Tags: ,
comments closed

GAZA STRIP IN PRAGUE

25. ja 26. oktoobril külastab Eestit ülemaailmse rahumarsi World March for Peace and Nonviolence 12-liikmeline tuumikgrupp eesotsas Rafael de la Rubiaga, kes on rahumarsi rahvusvaheline eestkõneleja. (veel …)

Majandusteadlased ulmemaailmas 2. oktoober 2009

Posted by toimetus in majandus, tõlkelood.
comments closed

“Globaalsed filosoofid” ütles Robert Heilbroner seesuguste tuntud majandusteadlaste  kohta nagu Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes ja Joseph Schumpeter. Tänapäevased turumajandusest rääkivad ökonomistid aga pole filosoofid, lisaks puudub neil ka haritus.

Kas kunagi varem on ajaloos leidunud tervet koolkonda professionaale, kes oleks nii suurejooneliselt eksinud? (veel …)

Miniatuurne Saksamaa utoopia 15. september 2009

Posted by toimetus in Euroopa, poliitika, tõlkelood.
Tags:
comments closed

Saksamaal on valimisralli lõpukorral, kuid Hamburgi Miniatuurne Imedemaa (MI) avas näituse, mis pakub valijatele ise katsuda kuue Saksamaa suurima partei poolt pakutavat ideaalse ühiskonna visiooni. Igale parteile anti üks ruutmeeter, et nad saaksid sinna oma utoopia luua.

Oma külad on loonud Angela Merkeli Konservatiivsed Kristlikud Demokraadid CDU, nende Baieris asuv sõsarpartei Kristlik Sotsiaalne Liit CSU, vasaktsentristlikud Sotsiaaldemokraadid SPD, ettevõtlussõbralikud Vabad Demokraadid FDP, Rohelised ja sotsialistlikud Vasakpoolsed. (veel …)

Ruanda, RPF ja sekkumatusmüüt 5. august 2009

Posted by toimetus in Aafrika, poliitika, tõlkelood.
Tags: , , ,
comments closed

Autor:  Richard Seymour

Jamie teatab hiljutisest ÜRO konverentsist “kaitsmisvastutuse” teemal, kus osalesid ka Gareth Evans, Noam Chomsky, Jean Bricmont ja Ngugi wa Thiong’o. Debati jooksul, huvitava debati nii nagu need kujunevad, mainib Evans korduvalt ühte aspekti, mida keegi kahtluse alla ei sea: lugu Ruanda genotsiidist oli sekkumatuse lugu. “Lääs” (või nii tähistatud Euro-Ameerika jõud) demonstreeris “ükskõiksust.” Nad pidasid seda lihtsalt üheks järjekordseks klannivihaks, mis leidis väljapääsu uues verevalamises ning ei suutnud mõista, et tegemist oli genotsiidiga, mis (veel …)

Sõjalogistika ehk moodne orjakaubandus Sierra Leones 19. juuli 2009

Posted by toimetus in Aafrika, Lähis-Ida, majandus, poliitika, tõlkelood, teised autorid.
Tags: , , , , , , ,
comments closed

Teksti autor: Marco Montanari.

Aafrika külaHispaania kasutas asiento-poliitikat aastatel 1543-1843: kolme sajandi jooksul said paar erakompaniid Hispaania kuningakojalt monopoolse õiguse vahendada tööjõudu Ameerika kuninglikesse istandustesse. Ajaks, mil Brasiilia imperaator Pedro II kaotas viimase seadusliku orjaturu 1888. aastal, oli üle Atlandi veetud rohkem kui kümme miljonit inimest. Tänapäeva delokalisatsiooni oludes (veel …)

Meeleavaldus sõnavabaduse kaitseks Leedus, täna! 15. juuli 2009

Posted by toimetus in autoritaarsus, meeleavaldused, sõnavabadus.
comments closed

MTÜ Eesti Gei Noored kutsub sind ja sinu sõpru 15. juulil kell 19.00 Leedu saatkonna ette, mis asub Tallinnas aadressil Uus tänav 15, et süüdata küünlad ning näidata, et ka meid puudutab Leedu Vabariigis toimuv ebaõiglus, et toetame Leedu LGBTQ aktiviste ning kõiki teisi kodanikke, kes tunnevad, et neil on õigus täielikule sõnavabadusele. (veel …)

Mitte kedagi ei jäeta maha 10. juuli 2009

Posted by Oudekki in autoritaarsus, kodanikeühiskond, poliitika.
comments closed

Eesti pani oma demokraatiale aluse 28. juunil 1992, kui rahvahääletusel kinnitati meie põhiseadus. Eesti reaalne demokraatia sündis aga nüüd, 17 aastat hiljem, 1. juulil 2009, kui riigi ülesehitamistoimingud on lõppenud, kui institutsioonid on valmis ning ühiskonnas tuleb hakata elama – nende eelmise sajandi üheksakümnendate aastate poliitilises kuumuses külma peaga kirja pandud imeliste põhimõtete järgi. (veel …)

Mis on paremäärmuslus? 9. juuli 2009

Posted by Manjana in autoritaarsus, rahvuslus või natsism?.
comments closed

Kuna Eesti ei ole enam ammu väike kinnine kogukond kuskil maailmaserval, siis ei saa ühiskonnas toimuvat hinnata vaid enda mätta otsast, vaid peaks ka teadma, kuidas erinevaid asju nähakse, kirjeldatakse ja hinnatakse mujal maailmas. Üheks ühiskondlikuks nähtuseks on paremäärmuslus, millest meil aeg-ajalt ikka juttu tuleb ja siis jääb silma, et inimesed mõistavad seda erinevalt ja tihtipeale kasutame me läänemaailmas tuntud kindlaid sümboleid teadmata, et need annavad meist hoopis teistsugust infot, kui me võib-olla sooviksime. (veel …)

Iivi Anna Masso laimab 8. mai liikumist 3. juuli 2009

Posted by toimetus in poliitika.
comments closed

valge raudrohiKallid lugejad.

Soome poliitik Iivi Anna Masso kirjutas tänases Eesti Päevalehes:

Seetõttu on iroo­ni­li­ne, et sea­du­se vas­tu pro­tes­ti­ja­te esi­rin­nas oli jõude, kel­le su­he Ees­ti de­mok­raa­tias­se on vä­he­malt küsi­tav. „8. mai lii­ku­mi­ne” teeb koostööd Krem­limeel­se­te ja pro­so­vet­li­ke äär­mus­las­te­ga, aval­da­des nen­de pro­pa­gan­dat ja ühi­ne­des Nõuko­gu­de Lii­du krii­ti­kuid fašis­ti­deks tem­bel­da­va koo­ri­ga, mistõttu nen­de sii­ru­ses „de­mok­raa­tia kait­se­l” on põhjust ka­hel­da.

8. mai liikumine ei tee koostööd Kremlimeelsete ega prosovetlike äärmuslastega.

Vastupidi meid teeb murelikuks, et mõningad poliitikud üritavad (veel …)

Hurraa Eesti kodanikuühiskonnale!!! 1. juuli 2009

Posted by Oudekki in kodanikeühiskond, meeleavaldused, poliitika.
comments closed

PugnoChiusoMa ei mäleta, kunas ma nii väga rõõmustasin kuulates presidendi – ükskõik millise – väljaütlemisi. Ma ei tea, kas ma olengi kunagi niimoodi mööda tuba tantsinud, nagu siis, kui ma lugesin presidendi mõistlikke ja kaalutletud sõnu Eesti demokraatia mustal esmaspäeval vastuvõetud seaduste kohta.

Õnnelik ei ole ma ainult selle pärast, et president on ratsionaalne ning juriidiliselt mõtlev demokraatlik inimene. Olen õnnelik kuna meid, ratsionaalselt mõtlevaid demokraatiat väärtustavaid inimesi on palju ning me oleme suutnud killukese panustada, et meie (veel …)

Vabadus ja vanglapäevikud (lisa Ekspressile) 26. juuni 2009

Posted by Oudekki in kodanikeühiskond, mõtisklused.
comments closed

Kuivõrd Tarmo Vahter kasutas minu poolt mõeldut vaid osaliselt, siis, kallid lugejad, toon Teile neid mõtteid vabadusest, mis trükiversiooni teed ei leidnud. Aitäh Ekspressile ikka huvi tundmast ning vabaduse piiramisest kõnelemast :)

Oli vist aasta 1984 kui otsustasime vanema õega kirjastust mängida ning ajalehti välja anda. Mina olin vist viiene ja õde üheteistkümnene, kuid mõlemad asjatasime päris hingega. Kui vanematele töö vaadata viisime, siis ütles isa, et enne ei tohi üldse kellelegi ajalehte näidata, kui tsensor on selle läbi lugenud, ning konfiskeeris lehe. (veel …)

Kaitse kogunemisvabadust! 16. juuni 2009

Posted by Oudekki in kodanikeühiskond, meeleavaldused, poliitika.
Tags:
comments closed

veb_6957

Riigikogus esindatud parteid on omavahelise kakluse jooksul kahe silma vahele jätnud asjaolu, et seadused pole mitte ainult poliitilise kapitali kogumise vahend ning omavahelise võimuvõitluse instrument vaid miski, millest lähtuvalt inimesed, kodanikud, nende valijad, oma elu korraldavad. 15. juunil võttis Riigikogu vastu muuhulgas seadusmuudatuse, mis seaduskuulekal inimesel teeb sisuliselt võimatuks avalikku kogunemist korraldada ilma mingi normi vastu eksimata. Kogunemisvabaduse piiramine õõnestab tugevalt demokraatiat. Praegu on lootus, et härra president Toomas Hendrik Ilves näeb selle sätte ohtu demokraatiale ning põhiseadusele ning jätab seaduse välja kuulutamata. Saada ka sina allolev kiri presidendile, (veel …)

Mis toimus eelmisel kolmapäeval? 9. juuni 2009

Posted by Manjana in kodanikeühiskond, majandus, meeleavaldused, poliitika, töö.
comments closed

oiglaneMeie blogi lugejad ilmselt teavad, et kolmapäeval toimus Toompeal Ametiühingute Keskliidu organiseeritud kõnekoosolek. Sellest räägiti juba vähemalt kuu aega ette. Kuulsin veel teisipäeval raadiost, et rahvast tuuakse bussidega kohale kogu Eestist ja turvameeste palkamine läks ametiühingutele päris palju maksma.

Kolmapäeval, natuke enne kella kahte, seadsingi sammud Hirvepargi kandist Toompea poole. Toompuiesteel kohtasin palju huvitavaid politseipatrulle. Mina näiteks ei teadnud, et meil on olemas politsei ATVga ja politseinikud jalgratastel. (veel …)

Miks erasektor on võimetu? 25. mai 2009

Posted by toimetus in Ameerika, majandus, tõlkelood.
comments closed
cagle.com

cagle.com

Kirjutas Dean Baker.

Mõnikord võib riigisektori aktiivne kulutamine olla majandusele tõukejõuks, kuid praegu pole kindlasti niisugune aeg. Juhul kui keegi pole märganud, siis teadke, et eraäri on kokku kukkunud. Viimase poole aastaga on töötute arv suurenenud kiirusega kuussada tuhat inimest kuus. Pole vähimatki märki, et lähemal ajal oleks mingit positiivset muutust oodata. (veel …)

Tahad kuldset Ansipi kuju? 13. mai 2009

Posted by Oudekki in autoritaarsus, monument.
Tags: ,
comments closed
Kahe tagumikuga Neptun

Kahe tagumikuga Neptun

Kujutelgem, et pärast seda, kui kaheksakümnendate lõpus oleks pärast ühte teatud üliõpilaste meeleavaldust toodud võimuesindajate maja ette kuldne koer väites, et see on kunstiprojekt. Kindlasti oleks see koer kiiresti ära koristatud, kuid tollel ajal oleks see info siiski ka meediasse jõudnud. Kujutelgem, et üks tunnustatumaid Eesti kunstnikke oleks ütelnud niimoodi: “Väga tundlike poliitiliste asjadega mina ei tegeleks. Nõukogude riigivõimuga ei mängita! Minu jaoks ei ole see naljakas.”

Ma arvan, et tollases Eestis oleks ütleja kohta leitud, et too on halvas mõttes võimuga kokkumängija või siis lihtsalt arg või ei saa aru, mida vabadus tähendab või oleks ta lihtsalt (veel …)

Kaheksanda mai piknik 5. mai 2009

Posted by Manjana in II MS, tegemistest.
comments closed
8.mai 2007

8.mai 2007

Aktiivsemad külalised ja liigutajad vast mäletavad, et kahel eelmisel aastal oleme 8. mail kogunenud Tallinnas Kadrioru parki, et sõprade seltsis end hästi tunda ja tähistada sõjategevuse lõppu Euroopas mais 1945. See kevad ei tule teisiti! Kõik sõbrad on oodatud reedel kell 18.00 Kadrioru pargi luigetiigi ja Kreutzwaldi kuju kõrval  asetsevale muruplatsile piknik-koosolekule. Kaasa võib võtta akustilisi muusikavahendeid ja piknikutarbeid. Kapol ja teistel “huvitatutel” palume maskeeruda patsifistideks.

Meeldetuletuseks:

Osalusühiskond tegutseb: päästke Eesti metsad! 8. Mai 2008

Sõja lõpu tähistamise piknik, rongkäik ja akadeemiline arutelu 9. Mai 2007

Meiega koos on ka sel korral punamustad ning metsade päästmise idee kõlbab sel aastal sama hästi kui eelmisel. Vihmasema ilma puhul päästame end kollektiivselt. Arutlusele tulevate teemade ring selgub ilmselt kohapeal, miks mitte kõnelda ka näiteks G8 rollist muutuvas maailmas või sellest, kuidas teha prügikottidest suuri täispuhutavaid ämblikke.

Minu feministlikud pulmad 27. aprill 2009

Posted by toimetus in diskrimineerimine, tõlkelood.
Tags: ,
comments closed

Kui Jessica Valenti alustas oma pulmaplaanide tegemisega, oli tema kinnisideeks vältida seksistlikke traditsioone. Tal polnud aimugi kuivõrd ägedalt reageerivad sellele tema vanemad, sõbrad-feministid ja ajaveebnikud, kes nimetasid teda „ball-cutting cybersuccubus.“

Kirjutas: Jessica Valenti

Üks esimesi küsimusi, mis inimestel tekib peale sinu kihlumisteate saamist, on huvi, et kuidas mees ikka ettepaneku tegi.  (Teine pole niivõrd küsimus, vaid haaratakse kiirelt mu vasak käsi, et vaadata briljanti, mida nad kujutlevad end sealt leidvat.)

Probleem on aga selles, et mul polegi mingit erilist lugu jutustada. Või vähemalt  sellist lugu, nagu oodatakse. Ei olnud roosiõielehtedega ülepuistatud siidilinadega voodit, reisi Eiffeli torni, šampuseklaasi uputatud sõrmust. (veel …)

Internet rikub ajakirjandust 22. aprill 2009

Posted by toimetus in meedia, tõlkelood.
comments closed

 
Ajal mil aina enam lugejaid tarbib veebiuudiseid, kardab meediaeliit, et nende tööstus pöördub halvemuse poole. President Obama pressipildi kohta leitakse, et see on “umbes õige.”

Autor: Cyra Master, The Atlantic

USA uudistemeedia prominentsete liikmete hulgas läbiviidud küsitluses leidis kaks kolmandikku, et Internet toob ajakirjandusele rohkem kahju kui kasu. (veel …)

USA silmakirjalikkus Põhja-Koreas: äkki räägiks Iisraeli tuumarelvadest 7. aprill 2009

Posted by toimetus in Aasia, Ameerika, Lähis-Ida, tõlkelood.
comments closed

Kirjutas: Jeremy Scahill.
President Obama administratsioon üritab Põhja-Koreale korraldada diplomaatilist kättemaksu, arvatavasti karmistades piiranguid, kuna Phjongjang saatis oma raketi kosmosesse. Jah, ka rapordid tolle raketi edukuse kohta on omavahel vasturääkivad: Põhja-Korea riiklikult kontrollitud meedia väidab, et raketil oli satelliit, mis (veel …)

Meeleheide rahanduspoliitikas 24. märts 2009

Posted by toimetus in majandus, tõlkelood.
Tags:
comments closed

Kirjutas: Paul Krugman

Nädal tagasi kirjutasid „The Times” ja teised ajalehed mõningaid detaile Obama valitsuse sel nädalal avalikustatud pankade päästeplaanist. Rahandusminister Tim Geithner olevat veennud Obamat, et ta kasutaks Bushi administratsiooni poliitikat, ehk plaani „cash for trash,” mille pakkus kõigepealt välja endine rahandusminister Henry Paulson juba pool aastat tagasi ja hiljem loobus. (veel …)

Brežnevi teine tulemine 21. sajandi Eestis 20. märts 2009

Posted by Oudekki in autoritaarsus, mõtisklused, poliitika, rahvuslus või natsism?.
comments closed

Valituse kokkuistumise koht. Pilt Marten.Antonio Gramsci, kirjeldades Itaalia fašismi, osutas ühele fenomenile, mis esineb ka paljudes teistes diktatuurides: ebademokraatlik kokkulepluspoliitika. Tõepoolest – Mussolini ajal kehtestati teatud ühiskondlikud toimimisprintsiibid ja poliitikad läbirääkimiste kaudu, kus osalesid mitmete huvigruppide esindajad (ärimeestest töölisteni, kirikust kõnelemata). (veel …)

Kas petmine on nakkav? 18. märts 2009

Posted by toimetus in psühholoogia, tõlkelood.
comments closed

Kirjutas: Wray Herbert
Petised jäävad mõnikord vahele. New York’i finantsärimees Bernie Madoffil on võimalus minna eluks ajaks kinni, kui ta tunnistatakse süüdi 11 erinevas pettuses, mille hulka kuulub ka ajaloo suurim investeerimispettus. Kahjuks on see vaid üks neist paljudest viimase aja lugudest, kus töösturid ja rahandusärimehed käituvad inimeste rahaga ebaausalt. Tegelikult on sarnaseid juhtumeid nii palju, et tavaline maksumaksja ei saa enam üldse aru miks üldse keegi peaks veel kehtivate reeglite järgi mängima. Kui juba need inimesed, kel on raha jalaga segada, (veel …)

Uus arusaam sotsialismist 16. märts 2009

Posted by toimetus in ideed, kapitalism, tõlkelood.
Tags:
comments closed

rahuKirjutasid: Barbara Ehrenreich ja Bill Fletcher Jr.

Sotsialism on jälle moes. “Me oleme nüüd kõik sotsialistid,” kuulutab Newsweek. Nagu paremtiib ütleb, elame me juba riigis nimega U.S.S.A. Aga mida on öelda nendel, kes ennast sotsialistidena määratlevad (ja nende progressiivsetel sõpradel) globaalse majanduskriisi kohta? Loodame, et järgnev essee paneb aluse elavale dialoogile (veel …)

Sildistamine on vahva! 13. märts 2009

Posted by Manjana in mõtisklused, meedia.
comments closed

“Pakistan” –  huvitav, millised assotsiatsioonid tekivad haritud eestlasel kuuldes seda sõna? Eestikeelsesse ajakirjandusse jõuavad sealt peamiselt uudised laadis: „Pakistanis toimus juba kolmas terroriakt ööpäeva jooksul,” „Naaberriik süüdistab Pakistani Mumbai rünnakute korraldamises. Loode-Pakistanis toimus eile võimas pommiplahvatus.” Ehk tegemist on ühe äkilise riigiga, kus pidevalt midagi toimub ja kui toimub Indias Mumbais, siis räägitakse ka, et Pakistan on süüdi. (veel …)

Chiesa: Arnold Meri protsess on poliitiline 12. märts 2009

Posted by toimetus in II MS, poliitika, rahvuslus või natsism?, tõlkelood.
Tags: ,
comments closed

Ei iial enam!Kirjutas: Giulietto Chiesa

Toon teile, mu lugejad, täna loo, mis ei lase mul olla uhke uue Euroopa üle, mille kodanik ma olen.

Kohtasin Tallinnas, Eestis, Euroopas, 89-aastast härra Arnold Merit. Kohtusime tema majas, pealinna äärel. Peaaegu pime, vähihaige, kuid erakordselt elava mõistusega, noor hingelt ja vaimult. Lisaks tema enda isiklikule loole rääkisime maailma sündmustest Venemaast Hiinani, Euroopast Kesk-Idani. Kes on Arnold Meri, seda teavad paljud eestlased: esimene Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kodanik, (veel …)

Hipidel oli õigus! 11. märts 2009

Posted by toimetus in ajalugu, roheline, tõlkelood.
comments closed

Kirjutas: Mark Morford

Ökoloogilised majad? Orgaaniline toit? Loodus on hea? On aeg nendele vanadele sõlmbatika tehnikas värvitud rõivaste kandjate suhtes veidi lugupidamist üles näidata.

Lase edasi! Ütle, milline on sinu liikumine! Nimeta midagi head ja positiivset ja keskkonnasõbralikku ja ökoloogilist, mis toimub just praegu uuesti “roheliseks muutuvas” Ameerikas ning ära ütle, et Texases on vaja rohkem relvi või et naistel peaks olema vähem reproduktiivsusega seonduvaid valikuid või et see lõputu jälkus, mis (veel …)

“Konsumerism” on surnud 10. märts 2009

Posted by toimetus in Ameerika, tarbimisühiskond, tõlkelood.
comments closed

tarbijadKirjutas: James Howard Kunstler

Kas Obama suudab juhtida meid mõõdukama elustiili juurde?

Avalikkuse arusaam käimasolevast valitsemisfiaskost on muutunud äkilisest sõnatust hämmingust jõllsilmseks paanikaks, sedamööda kuidas illusioonide eesriided kõrvale tõmbuvad ning paljastavad selle, mis paistab olevat nagu üldrahvalik surivoodi kõrval seismise stseen ajaloo intensiivravi (veel …)