jump to navigation

Lugeja haarab telefoni 31. märts 2007

Posted by Kati in mõtisklused.
trackback

Eile õhtul helistas mulle meeskondanik, kes ütles end olevat rahvastikuministri nõunik Aarne Veedla ja väitis end lugevat meie blogi.

Meil arenes tihe vestlus, mille käigus auväärne härra püüdis mind venda järgnevas:

1. iga viimane kui üks venelane mistahes maailma nurgas on suurvene šovinismi ja imperialismi üksus ning vihkamise kandja;

2. mina, Arni ja Mihkel Raud oleme vene luure agendid;

3. Eesti Päevaleht on Venemaa PR-firma;

4. me ei saa üldse aru, kuidas asjad tegelikult käivad.

Viimase väitega seoses pakkusin, et auväärne härra Veedla võiks meile siis kirjutada, kuidas nad käivad, me paneksime selle kenasti blogisse üles, teeks või rubriigi “meie kriitikuid.”

Sellest võimalusest lugupeetav keeldus.

Kui helistaja oli tõepoolest härra Veedla, siis ma kordaksin oma pakkumist – kirjutage meile.

Üksiti ei tea ma , kas tunda hämmeldust või liigutust, et meie tagasihoidlik blogi paelub kõrgete riigiametnike tähelepanu.

Kui aga keegi auväärt härra Veedla nimel rumalat nalja tegi, pean päris-Veedla ees vabandama.

Kommentaarid

1. Janek - 31. märts 2007

mr.Costello kooris: “Kas tõesti soovime langeda sama madalale kui Vabadussõja monumentide purustajad?”

Pronkssõdurit ei purustata!
Pronkssõdurit ei purustata!
Pronkssõdurit ei purustata!

Kui Te sellele kõrvalisele pisidetailile pihta ei saa, siis minugipoolest võib tegu olla Venemaa agentidega :)

2. mirri - 31. märts 2007

Minu terve mõistus ütleb, et oleks pidanud ikka kõigepealt sellele hr Veedlale helistama. Mina ei usu, et üks riigiametnik nii loll on. Natuke peaks igal sellisel positsioonil oleval inimesel ajusid olema. Kui see aga tõele vastab, siis jääb üle vaid õlgu kehitada.

3. araterl - 31. märts 2007

Kahjuks ei ole meil tolle telefonikõne lindistust. Oleme siin juba kogenud seda, et mõned siinkirjutajad armastavad kuuldut interpreteerida enda eesmärkidele sobivas suunas. Aga mine sa tea. Kati Sa võiks esitada avaliku teabe nõude a) kas see oli tema b) mes ta õite siis mötles.

Ponkspoisiga seoses tekkis mul kunagi mõte, et peaks tegema hoopis sellise pronkssõduri kaitsjate ühenduse, kes kaitseks seda igasuguse lolluse eest – venešovinismi tähenduse külgemäärimise, lihtsakoelise rahvusluse, pugejaliku leplasluse ja kõigi nende kolme konfliktikohaks olemise eest.

Programm oleks lihtne
1. Inimesed, no olge normaalsed (mitte, olge valvsad nagu antiloopidel)
2. Maailm püsib lihtsatel reeglitel ja jama ei ole siis kui neid täidetakse ja neid respekteeritakse mitte ei vaielda
3. Pronkssõdur tuleb linnakeskusest ära viia

4. Katri Roosimägi - 31. märts 2007

Austatud blogija!

Tallinna Ülikooli infoteaduste osakonnas on valmimas diplomitöö „Ajaveebide loomine ja kasutamine Eestis“, kus muuhulgas analüüsitakse ka blogimist.

Seetõttu saadangi Teile küsitluse, mille vastuste põhjal selguks ajaveebide loomise ja kasutamise eesmärgid. http://www.eformular.com/roosroos/ajaveebid.html

Vastuseid sooviksin 8.aprilliks k.a. Küsimused ja kommentaarid on oodatud e-mailile roos@tlu.ee

Lugupidamisega,

Katri Roosimägi
Tallinna Ülikool
infoteaduste osakonna 4.kursus

5. wildikas - 31. märts 2007

Keegi selleks, et midagi ilusat öelda, pole helistanud? Sissekande “Pugeja haarab telefoni” tarbeks?

6. lo - 31. märts 2007

Vabandama pead igal juhul. Kuuldust oma interpretatsiooni pakkumine vestluskaaslase veendumuste pähe on enam kui mage nali.

7. liis - 31. märts 2007

hui see veedla oli!teiega tehti lolli nalja sattusite unplugged liba otsa,nagu si.kongress.ee s käib mingi läbustaja kes võõraste nimede all sitta kirjutab eks siis läbi telefoni teeb keegi skiso laivi!

8. Serial K - 1. aprill 2007

mille poolest see EPL siis Venemaa PR-firma on? et seepärast, et lehel on ainsana Moskvas korrespondent vä?

9. Olev - 1. aprill 2007

Sirje poolt kiidetud Arkadi Zuki iseloomustus, et käesolev liikumine on ND eestikeelsed subtiitrid, on isegi pehmelt öeldud. Viidata leheküljele, kus on toodud kontaktandmed. Mitte helistada, et saada kinnitus, et tegu oli petukõnega, viitab selgelt ka liikumise motiividele…

10. Janek - 1. aprill 2007

Notsnoi Dozor eestikeelsete subtiitritega — tõepoolest tabavaim kirjeldus senimaani.

“Kaheksanda Mai Liikumine näeb kurvastusega Eestis probleeme, kus mustanahalised välistudengid katkestavad oma õppeaasta hirmus nende nahavärvile suunatud vägivalla ees, kus Eesti kodanikud jagatakse “meieks” ja “nendeks” keeleoskuse alusel.”

Näete, tegelikult hoolivad nad neegritest kah. Ühiskonnale oleks ehk kasulikum korraldada korjandus, et kamaaidid saaks end harida näiteks Darfuris. ;)

11. MB - 1. aprill 2007

Uppuja haarab õlekõrrestki… et teemasse mitte süveneda.

Mõelge õige natuke, misasja te õieti tõestada püüate?

Ok, isamaa-armastajatena te ei taha kuulda mingist rassismist või diskrimineerimisest Eestis. Aga uskuge, keegi ei taha ju. Me oleme üks ja sama rahvas, kes elab ühes ja samas riigis. Keegi siin ei ole vähem isamaa-armastaja ega õnnelik nende probleemide üle. Mingit kasu pole sellest siin kellelegi näha. Aga ilma neist rääkimata ei saa neid probleeme ju mingil viisil PARANDADA, et Eesti ka tegelikult viisakas paik oleks ning selliseks jääks. Kahju on sellest, et nendele asjadele peab tähelepanu juhtima 8. mai liikumine, mitte Laar või Helme või kelleiganes arvamust te reaalselt usaldate (kui selliseid inimesi üldse on). Ent see ei muuda probleeme olematuks.

12. araterl - 1. aprill 2007

Vaevalt, et keegi eitab, et on aset leidnud kahetsusväärseid rassismijuhtumeid. Ise mäletan Tartu skinheadide 2-te intsidenti ja mingit juhtumit Bikers Pubis (ootan endiselt loetelusse täiendust). Hollandi saadiku boyfriendi probleem, nagu hiljem selgus, ei olnud rassismiteemaline või kui siis väga halvasti tõendatav juhtum. Palun vähem tühisõnalisi süüdistusi ja konkreetset infot rassismi ilmingutest.

Diskrimineerimine: endiselt küsimus, keda ja mille alusel. Erinevad õigused kodakondsuse alusel ei kuulu ÜRO diskrimineerimisregulatsioonide alusel (sotsiaalse) diskrimineerimise alla. Palun millisest diskrimineerimisest käib jutt? (ilmselt me ei räägi siin konkreetsel juhul soolisest, vanuselisest, seksuaalsete eelistuste, usuliste veendumuste või maailmavaate põhjal diskrimineerimisest aga eks nende kord ka tule kätte). Paluks konkreetseid näiteid rahvuslikust diskrimineerimisest.

Keelelist diskrimineerimist vabandage väga ei saa olla, sest ühelt poolt tuleneb see põhiseadusest, kodakondsusseadusandlusest ja teisalt muudest normatiivaktidest, mis kehtestavad keelenõuded avaliku võimu asutustes. (ÜRO regulatsioonide kontekstis ei saa ka olla keelelist diskrimineerimist) Erasektoris on igal tööandjal õigus kehtestada oma kvalifikatsiooninõuded töövõtjatele. Mitte ükski riikidevaheline inimõigusorganisatsioon (ÜRO, EK, OECD) ei ole nimetatud seadusandlust diskrimineerivaks pidanud. Amnesty on ühiskondlik organisatsioon ja nende keelelise diskrimineerimise raport ei ole kahjuks tõsiselt võetav. (aga jätaks siin selle arutamise ära)

Kui meie seadusandlus on diskrimineeriv, siis palun millised konkreetsed seadused või nõuded on diskrimineerivad ja mil viisil.

13. Janek - 2. aprill 2007

Meil on olnud ikka väga üksikuid juhtumeid ja neid väheseid on meedia ülevõimendanud (müüb paremini). Tean ka seda, et mõned nendest nö vastasseisudest on toimunud Eesti skinnide ja VF ülistavate skinnide vahel. Viimased lähevad vahel vinguma. Olen mõelnud ka, et see hüsteeriline vähemuste õiguste üle kurtmisel on Eestis tegu varjatud natsismiga — õiglus tekib alles siis kui vene keel on riigikeel, läbi läheb 0-kodakondsuse idee jne ehk kui “nemad” on võitnud.

Samas skinnide puhul on ju ka vastasseisud “karvastega” ning kuidas see siia sobib? Kui meil saab 1000 peksmise kohta 1 “neeger” peksa, siis paratamatult meedia võimendab just viimast üle ja blogipidajad saavad jälle halada rassistlikust Eestist.

KaMai liikumine üritab maalida Eestist pilti kui riigist, kus nö vähemusi rõhutakse, diskrimineeritakse, aga konkreetsed näited piirduvad pimeda usu või “naised saunas rääkisid” stiilis juttudega.

14. Ramloff - 2. aprill 2007

Janek

Kas solvamine on õiguste rikkumine? Või peab selleks ilmtingimata füüsilist vägivalda tarvitama, et õigusi rikutaks?

15. Kati - 2. aprill 2007

hommikut!

helistasin helistajale tagasi.
on küll Aarne Veedla ja lubas mul ka siinsamas avalikult öelda, et see oli tema.

aga seekord vestlesime hästi konstruktiivselt. härra Veedla lubas siiski meile kirjutada konstruktiivset kriitikat, mille mina lubasin ka siiasamassse üles panna. see juhtub aga järgmise nädala lõpupoole.

minu poolest selle teema lõpp :)

16. aarne veedla - 2. aprill 2007

Helistaja olin tõesti mina, aga mis puutub mulle omistatud väidetesse nagu
” iga viimane kui üks venelane mistahes maailma nurgas on suurvene šovinismi ja imperialismi üksus ning vihkamise kandja”, siis see teeb kurvaks. Jutt polnud sellest. Jutt oli sellest , et Venemaa teeb katset luua sellist ruumi, kus vene inimesega üle maailma saaks selliselt manipuleerida;
” mina, Arni ja Mihkel Raud oleme vene luure agendid” – nii lihtne see ka ei ole. Aga tähelepanuväärne, et Alandi pärast osalemist Päevalehe -Raua “fašismi” kampaanias , ka siin osaline on.; ” Eesti Päevaleht on Venemaa PR-firma” , kohe kindlasti ei ole EPL Venemaa PR-firma. Kuid EPL “fašismi” kampaaniad jms teeb murelikuks.
“me ei saa üldse aru, kuidas asjad tegelikult käivad”, seda ehk tõesti.

17. Kati - 2. aprill 2007

aitäh, selgituse eest.

18. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Ma ei saa oma sõnu millegagi tõestada, nii et teil jääb üle mind uskuda või mitte uskuda. Aga minu ausõna, et:

1)Pikk tänav ei ole minuga mitte kunagi isegi mitte kontakteerunud, rääkimata sellest, et pakkuda mulle raha ja/või mingeid muid hüvesid mingite teenete eest. Mul ei ole ei Venemaa saatkonnaga ega ka vene eriteenistustega mitte mingeid suhteid ega kokkupuuteid.
2)Ka ühegi teise riigi mitte mingid teenistused pole kunagi teinud katsetki mind kuhugi värvata.
3)Ka ei ole ma ühenduses ühegi “telgitaguse seltskonnaga” siin Eestis kohapeal.
4)Ehk siis, nagu eelnevast juba nähtub, tegutsen ma ainult lähtudes oma südametunnistusest, maailmavaatest ja paremast äratundmisest. Mingeid varjatud huve mul oma ühiskondliku tegevusega seoses ei ole.

19. Punane Hanrahan - 2. aprill 2007

Ühtlasi olgu lisatud, et ei Vladimir Putin ega Venemaa praegune poliitika ole mulle sümpaatsed (paljusid minu vene tuttavaid ja sõpru kiusab sealne režiim muide rämedalt taga). Minu arust on Putin kehtestanud Venemaal mitmes mõttes ebademokraatliku režiimi, mis lisaks kõigele muule on veel ka rämedalt parempoolne. Ning töötajakaitse ning muude vasakpoolsete põhimõtete osas jääb Venemaa väga tugevasti alla mitte ainult Lääne-Euroopale, vaid ka enamikule Ida-Euroopa riikidest ja isegi paljudele Aasia riikidele.

Seega pole minu tegevus kantud sümpaatiast Venemaa praeguse valitsuse vastu.

20. aarne veedla - 2. aprill 2007

Alandi , ajakirjanikuna peaksite teadma, et kinnitused siin ei aita. Tähtsad on nendes asjades teod. Kelle huvides?

Lätis ka kaks lätlast tegid avalduse , kus teatasid et neil on lätlaste kui rahvuse pärast häbi.
Avaldust levitasid eeskätt Venemaa propgandaagentuurid.

Hea , et te vähemalt selle tasemeni pole laskunud.

21. Janek - 2. aprill 2007

Ramloff

“Kas solvamine on õiguste rikkumine? Või peab selleks ilmtingimata füüsilist vägivalda tarvitama, et õigusi rikutaks?”

See kõlas nüüd küll nagu Villu “kusagil struktuurides on kallutatud jõud”. Konkreetseid näiteid! Samamoodi võin ma väita, et keegi olevat saanud sõimata, sest rääkis eesti keelt. Tegu on marginaalidega ja teie kirjeldatud massilist rõhuvat natsisuhtumist ei eksisteeri.

22. Janek - 2. aprill 2007

Parandus, see eksisteerib ainult kamaiitide peakestes :)

23. nipitiri - 2. aprill 2007

oh hullu… :)
huvitav, kas on üldse midagi
mida Venemaa propgandaagentuurid
kasutada ei mõistaks
kui neil ikka tahtmine peaks olema
?

24. Serial K - 2. aprill 2007

Aarne Veedla, ehk täpsustaksite, mis on EPL “fašismi” kampaaniad.

25. imelik - 2. aprill 2007

Aarne Veedla: Aga kui riik tõesti käitub viisil, mis tekitab häbi?

Kas näiteks venemaalastel ei ole õigus Putini poliitika pärast häbi tunda – juhul kui äkki Eesti propaganda seda ära kasutab? Peaksid venelased Politovskaja või Litvinenko suhtes õigustatud pahameelt tundma?

Mida peab üks Eesti patrioot tegema, kui on näha Eesti riik tõesti käitubki piinlikkust tekitaval moel, ehkki suur osa üldsusest ei adu seda? Kui Venemaa väited mõnel juhul, meie kõigi meelehärmiks, tõepoolest õigustatumateks osutuvad. Kõik me tahaks õndsalt uskuda, et kõik mis Eesti teeb on hästi ning kõik mis räägib Vene on vale. Kuid just praegusel momendil on näha, et see õnnis usk omaenda ilmeksimatusesse, teisest küljest hirm oma seisukohtade revideerimise suhtes, teeb samas ka pimedaks, juhib Eestit õigelt teelt kõrvale, kahjustab meie moraalset üleolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust. Eesti ei pea käituma nii, nagu Venemaa tahab – vaid nii, nagu on õige ja demokraatlikule õigusriigile kohane. Kunagi pole vale teha nii, nagu on õige.

26. araterl - 2. aprill 2007

Mihkel Raud on varemgi silma jäänud oma kergelt poisikeseliku hoopleva stiili ning sooviga ära panna. Tundub selline trying hard to be a soft-core Kaur Kender. Aga selle lahmerdamise käigus tundub, et laastud lendavad.

See konkreetne artikkel hakkas silma. Kui Hr Veedla veel midag oskab viidata oleks hea teada.

MIHKEL RAUD: Kuuba – kommunism. Eesti – natsinostalgia
http://arileht.epl.ee/?arvamus=374812

“Viitsimatus asjadesse süveneda on üleilmne epideemia ning katse vaadata sellelt pinnalt viimasel ajal pronksmehe võimaliku mahavõtmisega seoses kerkinud rahvusvahelisi reaktsioone võiks olla vähemalt õpetlik, kui ei midagi enamat

Kui nad loevad lehest, et tillukeses Ida-Euroopa riigis võetakse parlamendi otsusega maha Kolmanda Reichi vastu võidelnud meeste mälestuseks püstitatud ausammas, siis nii ongi. Kuuba üliõpilased võivad mulle seletada mida tahes, Fidel Castro on ja jääb armutuks diktaatoriks. Kuuba – kommunism. Eesti – natsinostalgia.”

Minu arvamus: “natsinostalgia” – liialdamine, “vene või lääne hirm” – asjatu pabistamine. Kuulaku rohkem presidendi ja välisministri avaldusi.

Natsiteemal ka aastal 2004 sõna võtnud
MIHKEL RAUD: Ein Volk, ein Reich, ein Führer
http://www.epl.ee/artikkel/269071

Ajakirjandus ei tegele eetikaga, ajakirjandus tegeleb äriga. Tiss, tuss ja skandaalne väljaütlemine müüb. Isand Raud võiks minu arvates siiski ka mõelda, mis juhtub üksikute tekstist väljarebitud fragmentidega nt Vene meedias.

27. irwww - 2. aprill 2007

EPL i“fašismi” kampaaniad lõppesid stennu ehk valvejuudi lahkumisega eplist kui ta kick in the but sealt sai.

28. araterl - 2. aprill 2007

Antud teemal ka Arni kunagi mõtteid avaldanud
ARNI ALANDI: Julgus kodumaal kartmata elada
http://www.epl.ee/?artikkel=270537

29. aarne veedla - 2. aprill 2007

“Kunagi pole vale teha nii, nagu on õige, ” oli Lauristin veendunud kui Eesti Stalini kätte andis.

– Kas näiteks venemaalastel ei ole õigus Putini poliitika pärast häbi tunda – juhul kui äkki Eesti propaganda seda ära kasutab? Peaksid venelased Politovskaja või Litvinenko suhtes õigustatud pahameelt tundma?- ON SELLEL VÄITEL MIDAGI TEGEMIST REAALSUSEGA?
Kas tõesti on olemas Eesti propaganda, mis võib mõjutada maailma ja Venemaad. Kas saab kunagi üldse olema?
Või kui palju on siis avaliku arvamuse uurimuste järgi Venemaal inimesi, kes ei pea Litvinenkot reeturiks?
Või on tõesti Eesti ja Venemaa olukord kuidagi võrreldavad?
Või äkki keegi tahab , et oleks?

30. Janek - 2. aprill 2007

Tead Aarne, siin ühes varasemas kirjutises tuli välja, et Venemaa suurendab oma kaitseelarvet, kui me Pronksmehe teise kohta liigutame. Suur-Eestimaa, noh. Tegelikult kontrollime just meie Iisraeli kaudu Ameerika Ühendriike! Euroliit on varsti ka meie käpa all!

Litvinenko juhtum, nö “ajakirjanike tapmised”, tõsisemate opositsiooniparteide valimistelt kõrvaldamine, avalik natsisümboolika kasutamine, tsetseenia/dagestani koledused, kogu ühiskonda haarav korruptsioon, sallimatus, kohustusliku armeeteenistuse vastase marsi laialipeksmine Putini noorteorgide ja OMONi poolt, jne jne. on kõik Suur-Eestimaa poolt korraldatud provokatsioonid/propaganda rahumeelse Vene Föderatsiooni vastu!

31. Serial K - 2. aprill 2007

et siis EPL ei tohiks avaldada Raua ega Alandi arvamusartikleid vä
pealegi see kuvandi tekkimis argument pädeb ju hästi. nt üliheas briti musta huumori seriaalis “Monkey Dust” on ühes osas põgusalt Eestiga seotud nali ka sees, kujund on kortsuline vanamees SS-mundris :-p
ja see, et meil poodides natsisümboolikat müüakse, on ju ka tõsi. selles suhtes mõistmist oodata ongi natuke raske. mul käis üks hollandi tuttav külas ja tegi ikka päris suured silmad, kuigi see tegi talle rohkem nalja.

32. araterl - 2. aprill 2007

Ütleks nii, et Mihklil ja Arnil on kvalitatiivselt õigus. Eestis ON inimesi ja olukordi, kus pigem positiivset suhtumist natsismi-fašismi väljendatakse viisil, mis väljub poisikese mõistmatuse, huligaanluse või välise kokkulangevuse piiridest.

Iseasi, kuidas nende olukordadega toimetada. Korra susata suvel 2004 ja siis pronkssõduri temaatika kiiluvees sisuliselt takka kiita liialdavatele süüdistustele – no pakun, et see ei ole mitte luure palgal olemine vaid ilmselt samasugne takti puudumine nagu noil natsinostalgik-nolkidel.

Nii nagu ei maksa kohe hukkamõista natsiromantikutena paistjad nii ei tuleks hukka mõista ka liigentusiastlikke antifašiste. Mõlemaga tuleb rääkida.

33. Serial K - 2. aprill 2007

no a ei pea ju maha vaikima, kui krdi balta turul tõesti müüakse haakristiga klotsereid rä. on ikka põhjust lärmi lüüa küll.
a mis EPLi puudutab, siis mina olen sealt igasguseid vaated väljendavaid arvamuslugusid lugenud. sealsed ajakirjanikud on küll vahel kallutatud, aga sise-eeskirjade kohaselt tohib talituse ruumides kallutama hakata alles peale viit.

34. lo - 2. aprill 2007

Vaene, araterl, just kui Sa oled järjekordselt lõpetanud “kuidas?”, visatakse Sulle mingi “miks” ninapeale. Jõudu!

35. araterl - 2. aprill 2007

EPL tohib et mitte öelda peab avaldama Arni, Mihkli ja kui vaja siis ka Goebbelsi reinkarnatsiooni poolseid artikleid. See, mida me siin teeme on vaba arutelu ühes meediakanalis (internet) teise meediakanalis avaldatu üle. Jutt ei käi EPL äraostetavusest vaid ühtede inimeste probleemitunnetusviisist, mis minu tagasihoidliku arvamuse järgi

a) süvendab probleemi läbi asjaomaste (natsismis) kahtlustatavate trotsi

b) loobib bensiini juurde niigi leekivasse fašismisüüdistuste tulle

Selle asemel, et asjaomastega tegeleda käib kuskil ajaleheveergudel mingi leelo, et “ta kusagil ikka on, no mulle tundub, ja väga irmus on, ja mis nüüd saab”

Mul on kosmopoliitse üksikisikuna suht savi, kas müüakse haakristiga nodi kusagil poekeses või hoiab seda keegi endal kodus. Selle riigi kodaniku ja patrioodina, millist maailmanägemist kamaiidid väga oluliseks ei pea, ei meeldi mulle, et mingi nõrganärviline heaoluriiklane või skandaalimaias vene meediategelane punub sellest kapsarauaga klotseri müüjast mingi paskvilli ja tänitab terve ilma täis. Seega täiesti fašistlik suhtumine sel teema – pistku see kolovrat endale ristipidi sinna kuhu vaja ja põhjustagu oma lollusega meelehärmi kusagil mujal.

Sealjuures teeb mulle (tänitan ja korrutan) jätkuvalt meelehärmi see, et meediale ligipääsu omavad isikud mitte ei tegele probleemile osutamisega nagu nad seda väidavad vaid edvistavad selle probleemiga, pakkumata ühtegi sisulist lahendust, analüüsimata asja olemust või veel enam, tegemata ise midagi konkreetset probleemi lahendamiseks. See pole ajakirjandus tema paremas hääduses vaid odav nuputreialdus.

Ma väidan seda ebaõiglasena tunduvat väidet seepärast, et kaks isikut on sünkroonis nii aastal 2004 kui ka 2007 laulmas sama laulu, kusjuures vahepeal ei ole mitte midagi sisulist tehtud ega sel teemal sõna võetud. Kas nüüd järgneb vaikus ja aastal 2011 üks järjekordne kiremine?

Not serious gentlemen!

36. aarne veedla - 13. aprill 2007

EPL järjekindlalt topib oma lehte Moskva poolt toetatud marginaalseid teemasid.

Kord näitavat Hitleri pildiga T-särk natsismi taassündi Eestis, küll tassib EPL Madissoni tegemised kui eriti tähtsa meediasündmuse oma esiuudistesse, küll saavad sõna ” Moskvast uudiseid toovad sõnumitoojad” , Eesti PR-tegelased tohutu leheruumi …
Me mõistame , et ka EPL on äriasutus…Aga siiski…

37. Janek - 13. aprill 2007

Aarne, siin tuleks pigem läheneda tõesti, et EPL on äriasutus — seni küll mitte eriti kasumlikult. Ja mulle isiklikult tundub, et on loobutud Postimehega parempoolselt meelestatud lugejate püüdmisest ja orienteeritud ümber vasakule poole. Asi selles, et inimestele meeldib lugeda seda, mis kinnitavad nende endi seisukohti.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: