jump to navigation

Lühiülevaade A.N.S.W.E.R.-i aadressil esitatud kriitikast 24. aprill 2007

Posted by Punane Hanrahan in Ameerika, kodanikeühiskond.
trackback

Kahte USA suurimat rahuliikumist, UFPJ-i (United For Peace and Justice – Ühinenud rahu ja õigluse eest) ja A.N.S.W.E.R.-i, on mõlemat kritiseeritud ebatõhusa demokraatia eest. USA aktiviste ja intellektuaale teeb aga tihti murelikuks A.N.S.W.E.R-i tihe seos Tööliste Maailmaparteiga (WWP), mida peetakse vasakäärmuslikuks isegi vasakäärmuslaste enda ringkonnis.

A.N.S.W.E.R-le on tihti ette heidetud, et tegu on WWP otsese aktsiooni tiivaga. A.N.S.W.E.R-i aktivistid on kriitikale reageerinud viitega tõigale, et enamik kriitikuid pärineb UFPJ-i ridadest.

Sõltumatud kriitikud on viidanud tõigale, et kuigi A.N.S.W.E.R-i asutamine on tihedalt seotud WWP-ga, on liikumisest praeguseks saanud ulatuslik massiliikumine (üks suurimaid USA-s) ja valdav enamus selle liikmeid ei tunne end seotuna WWP-ga. Enamgi veel: suur osa neist pole WWP olemasolust teadlikudki.

Ramsey Clarki mainel pole suurim plekk  aga mitte sugugi Rahvusvahelise Tegevuskeskuse loomine Slobodan Milosevici kaitseks (keskuse tegevus ei olnud kuidagi seotud A.N.S.W.E.R-ga), ega ka mitte Saddam Husseini kaitsemeeskonna juhtimise vabatahtlikult enda peale võtmine, vaid hoopis illegaalne juriidiline abi Ruanda massimõrvade korraldajaile.

A.N.S.W.E.R-le heidetakse ette ka (põhjus on ilmselt just selle juhtkonnas olevate vanameelsete kommunistide isikuis) õõnsa ja aegunud poliitilise retoorika kasutamises. Tihtipeale võib A.N.S.W.E.R-i kõnelejat suust kuulda väljendeid nagu “revolutsioon”,”klassivõitlus”, “anastatud rahvad”, “imperialism” ja “vabastamine”. Paljud intellektuaalid peavad sellist sõnakasutust aegunuks ja tänapäeva väljakutseile mittevastavaks. A.N.S.W.E.R-i edu üheks põhjuseks peetaksegi asjaolu, et suurt hulka liikumisega ühinenud sõjavastaseid lihtsalt ei huvita, mida liikumise mõned juhid räägivad.

Ühtlasi pannakse A.N.S.W.E.R-i süüks ka mõningate rahumeeleavalduste ja muude avalike väljaastumiste kirjutamist enda arvele. Samuti oma osa ülespuhumist aktivismitegevuses mitmel pool maailmas.

Antisemitismisüüdistusega tuli A.N.S.W.E.R-il aga tõsisemat tegemist siis, kui nad ei lubanud tuntud rahuaktivistil, rabi Michael Lerneril esineda 16. veebruaril 2003 peetud rahumeeleavaldusel San Franciscos. Lerner oli selle peale väga solvunud, sest tema juhitav juudi rahupooldajate organisatsioon Tikkun, kuulus meeleavalduse korraldajate hulka.

Nõnda palju siist kriitikast A.N.S.W.E.R.-i aadressil. Paraku tuleb eelotoodud kriitikaga mitmes punktis nõustuda, sest seda kriitikat on esitanud teised rahuliikumise aktivistid ja üldse seltskonnad ning inimesed, kes rahu- ja rassismivastasesse tegevusse siiski hästi suhtuvad ning Bushi ja neokonservatiivide poliitikaga rahul pole. Otseselt pahatahtliku kriitika jätsin siinkohal vaatluse alt välja.  A.N.S.W.E.R-i eelkirjeldatud jooned on tema juurest peletanud mõnegi maineka rahuaktivisti (kes on enamasti küll ühinenud UFPJ-ga ja seega rahuliikumise jaoks kaotsi pole läinud). Sellest hoolimata kuulub A.N.S.W.E.R.-ile USA rahuliikumises siiski juhtiv koht. Järgmisena kavatsen kirjutada teisest suurest USA rahuliikumisest, UFPJ-st, mis on mõnes mõttes A.N.S.W.E.R.-i konkurent.

Kommentaarid

1. oliver - 24. aprill 2007

Loogiline artikkel.
Üldse soovitan kõik kirjatükid enne avaldamist Arni näppude alt läbi lasta. Jah, ma tean küll – vaba ühendus, kõigil oma arvamus jne… aga see lisaks lihtsalt natuke usaldusväärsust, välistaks räiged loogika-ja stiilivead või täiesti auklikud (naeruvääristamist ootavad) näited/väited.

2. A.N.O.N.Y.M. - 24. aprill 2007

“… aga see lisaks lihtsalt natuke usaldusväärsust, välistaks räiged loogika-ja stiilivead või täiesti auklikud (naeruvääristamist ootavad) näited/väited”

Jõudu! usaldusväärsuse poole püüdlemisel.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: