jump to navigation

Kuni su mets veel elab, elad sina ka! 27. mai 2008

Posted by Oudekki in poliitika.
trackback

Kaheksanda Mai Liikumine toetab algatust “Päästkem Eesti Metsad ja soovitab kõigil osa võtta meeleavaldusest meie metsade kaitseks neljapäeval, 29. mail ajavahemikus 15:00- 17:00 Tallinnas Tammsaare pargis. Näitame, et me ei poolda Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) reformi ning uut metsaseadust praegusel kujul. Meie metsade majandamiseks ja säilitamiseks on paremaid viise! Poliitikud on lõpuks vaid meie esindajad ning neil ei ole õigust võtta ette midagi omaenda rahva tahte vastu.

Keskkonnaministeerium tahab muuta metsaseadust nii, et riigimetsa oleks võimalik kergemini raiuda ja müüa või rentida riigieelarve täitmiseks. Sellest võidavad Skandinaavia puidutööstused ja väike grupp poliitikuid, aga mitte Eesti avalikkus, meie kõik, kes me tahame selles riigis igapäevaselt elada. Kasumi teenimise võimalus võib olla üks osa inimese elust, aga see ei tohi taanduda inimelu ainsaks väljundiks. Meie eluviisi osa on ka kultuur, loodus, võimalus vabalt metsas jalutada ning tunda ennast osana loodusest.

Olulisemad punktid, mida Keskkonnaministeerium soovib kehtestada:

Seadusest võetakse välja nõue, et Eesti pindalast peab 20% olema riigimets – võimaldab igal ajal metsa müüa ja teha otsuseid vastavalt poliitilisele vajadusele, mitte sellele, kuidas metsade jaoks hea on.

Riigi metsa võib edaspidi pikaks ajaks rendile anda
– on oht, et mets antakse rohkem kui 100 aastaks rendile Skandinaavia puiduettevõtete kätte, kes teenivad eestlaste pealt suuri summasi, kuid ei tegele metsa sotsiaalse ja kultuurilise poole arendamisega

63 metskonnast jääb alles 17
– ühe metskonna suuruseks on ca 60 x 80 km, korralikult metsa eest hoolitsemiseks on metskondade territooriumid liiga suured.

560 metsamehest jääb alles 250 – 5-10 inimest peavad suutma igapäevaselt valvata, et ei toimuks röövraiet, puhastada sihte, kontrollida metsa mahavõtmist jne. Füüsiliselt ei ole see võimalik.

Metsa müügi või rendi otsustab 9 inimest RMK nõukogust – hetkel nõukogus olevatest inimestest on metsateemadel 2 pädevat inimest. Ülejäänud, ka nõukogu esimees, ei oma mitte mingit metsalast haridust või töökogemust.

Kaotatakse kaitsemetsade kategooriad
– kaitsemetsad on metsad, mis vajavad kaitset ja kaitsevad jõgesid, järvesid ja asulaid (tormi ja tuisu eest). Paljud kaitsemetsad on seene- ja marjametsad.

Ministri otsusega võib igas vanuses puid maha võtta – hetkel on seaduses puude vanused kirjas, edaspidi võib ministri määrusega teostada lageraiet ka aladel, kus metsa arengu jaoks see vajalik ei ole.

Eesti metsad on meie kõigi ühine vara. Soome ja Rootsi keskkonnaühendused on hoiatanud Eesti valitsust, et taolised muudatused toovad kaasa ligi 2000 taime- ja loomaliigi hävinemise nagu see Skandinaavias juhtumas on. Enamus Eesti keskkonna- ja metsameeste ühendusi on teinud pöördumisi ning ettepanekuid, kuid seni pole kedagi kuulda võetud.

Kodanikuliikumisse kuuluvad Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing SOREX, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Loodushoiu klubi, Tallinna Tehnikaülikooli Säästva Arengu Klubi, Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts ja Pirita tee selts. Lisaks organisatsioonidele kuuluvad ühendusse üliõpilased, õppejõud ja metsamehed.

Lisainfo:
email: info(a)hooliveesti.ee
www.hooliveesti.ee

Kommentaarid

1. RT - 27. mai 2008

Mida teie liikumine arvab Lissaboni lepingust? Kas te toetate ka seda pöördumist http://www.irish-friends-vote-no-for-me.org/index.php?set_language=et&cccpage=home

2. tiidu - 6. juuni 2008

Huvitav mis siin blogis Amnesty Internationali viimasest raportist ei kirjutata.

3. Oudekki - 6. juuni 2008

Tiidu, tahad sa meile sellest ehk ülevaadet ja kommentaare kirjutada, koos võrdlusega, mida on üteldud teiste riikide kohta samas raportis, Eesti kohta kirjutatab AI siin ja siin.
Keegi teine võib ka kinni hakata. Mina näiteks olen hetkel ülikoolis tsipa hõivatud.

4. Benny - 7. juuni 2008

Olen vaadanud ringi siinsel saidil ja ei leia kuskilt midagi lähemat 8- Mai Liikumisest?!?!

Mille eest, mille poolt, mille vastu??? Kes, kus, mis??? Organisatsioon, põhikiri, visioon???

Kas see on ainult kahe või kolme inimese jututuba või tõsiselt võetav organisatsioon???

Huvitav oleks lugeda rohkemat!

5. sirje - 10. juuni 2008

Oleneb mida sa mõtled tõsiselt võetava organisatsiooni all. Juhul kui see idee põhineb bürokraatlikul ära organiseerimisel, siis seda siit ei saa jah. Pigem on tegemist vabalt toimiva reeglitevaba seltskonnaga. Mingil hetkel aktiivsema, mingil hetkel passiivsemaga.

Kui sa tead eestis reaalselt toimivad valitsusväliseid organisatsioone, siis ei tohiks sul eriti üllatusi ka 8 mai liikumise puhul olla, täiesti keskmine seltskond.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: