jump to navigation

Rahu, ainult rahu! 8. jaanuar 2009

Posted by Oudekki in Euroopa, kodanikeühiskond, meeleavaldused, monument, poliitika.
trackback
Toomas Huik. Politsei tegi aprillisündmustest omad järeldused

Foto: Toomas Huik. Politsei tegi aprillisündmustest omad järeldused

Ma arvan, et pime soov Klenski ning teiste süüdimõistmiseks tuleb kahest asjaolust.

Kas sina usudki meediat?
Esimest võib lühidalt nimetada “ajakirjanduse võim”: terve aasta jooksul on ajakirjandus pealkirjastanud oma artikleid, kutsudes neid kohtualuseid “pronksöö ninameesteks” ja mässu korraldajateks ning nagu ka härra Ginter osutab: millegipärast ei refereeritud ajakirjanduses kaitsja seisukohti. Täielikult puudusid kohtureportaažid, erapooletud, niisugused, kus tõendeid oleks kirjeldatud, telefonikõnede transkriptid ning kõik muu taoline.

Kuigi Itaalia meediat peetakse tihti kallutatuks – ja tihti ta seda ka on -, siis võrreldes Eesti pronksöö protsesside kajastust Itaalia G8 protsesside (mille tulem tegi mind väga õnnetuks) kajastamisega, peab ütlema, et Itaalia ajakirjanduse sai siiski märkimisväärse hulga vajalikku faktiteavet. Ka need raadiokõned, mida politsei omavahel pidas, tüüpi: “need pasakotid tuleks kõik ära hävitada, ühe me juba tapsime, las käia”. Isegi siis, kui meedia oli pigem parempoolne, reportaaž oli seal reportaaž. Sellest meediast sai piisava hulga faktiteavet, et igaüks sai omaenda mõistuspärase arvamuse kujundada.

Eesti meedia tegeles viimase aasta jooksul kohtualustest süüdlaste pildi loomisega ja loomulikult tuli seejärel paljudele kohtuniku otsus üllatusena ning “külma vett näkku” tundena. Ja just see, meediavõimu vastutustundetus, ebaprofessionaalsus, erapoolikus või halvimal juhul – mõjutatus poliitilise võimu poolt tõi kaasa selle, mida mainisid Wild ja Juta: võimaluse, et Eesti äärmusrahvuslased hakkavad otsima kättemaksu, need, kes ei viitsi kohtu töösse ja põhjendustesse süüvida. Ignorants on oht rahule, mõtlemisvõime mittekäivitamine on oht rahule, kohtuotsus, mis lähtub faktidest ja mitte emotsioonidest ei ole oht rahule.

Tsiteerides Nirtit:
Kui nüüd tuua veel, et “A kohtud ongi korrumpeerunud!” ka sisse, siis ongi täiuslik lolli ja verejanulise rahvamassi kuvand koos ja riigipööret ei üritaks mitte Klenski oma pisikese ja natuke haleda bandega, vaid hoopiski õiglusemõistjad ise, sest nad hävitaksid ju õigusriigi, uputaksid selle verre. Verd, verd, verd…! Rahvamassi “õiglus & õigus” oleks lihtsalt tappa, pimesi tappa…

Kuid mõtlemiseks on vaja fakte. On vaja seda alust, millest mõelda. Muide, kas te tõesti usute, et need neli meest olid nii karismaatilised, organiseeritud ja kavalad, et suutsid niisuguse hulga inimesi sundida tänavale tulema ning tagada siis seal laamendamise? Mina küll ei usu. Kes organiseeris Kreeka rahutused? Tallinnas oli sama lugu. Ma usun, et härra Ganini tapsid konkreetsed inimesed või konkreetne inimene, ehkki mul pole õrna aimugi, kes; rahutused kui niisugused organiseerisid ennast paraku ise. Revolutsioonid, muide, kipuvad ennast ka tavaliselt ise organiseerima, vastuseks teatud ühiskondlikele situatsioonidele.

Vabade inimeste ühendus?
Teine aspekt on minu arvates vastutustundetus ja vabaduse puudus. Millal sa viimati märkasid, et Eesti on vaba, küsiti augustis. Mina märkan aina enam, et Eesti ei ole vaba, sest aina enam kohtan ma Eesti inimesi, kes ei pea ennast oma riigis osaliseks. Kes vigade puhul ei küsi – mida mina tegin valesti, et see viga juhtus? Kes ei küsi, milline meie riigi poliitilist võimu omavatest isikutest on näiteks süüdi selles, et meie riigi pealinn segi peksti. Ei, paljud tunduvad ikka arvavat, et Eesti on endiselt NSV Liidu osa ja kõik otsused tehakse Moskvas ning meie ei saa parata.

Muuhulgas, ka Moskva ei ole enam NSV Liidu pealinn. Ka Venemaa on praegu palju keerulisem nähtus kui kõigil neil aegadel, kui Eesti temaga ühes riigis – olgu siis NSVL või Vene Impeerium – on olnud. Kohati autoritaarne, kohati peaaegu anarhistlik. Me tegelikult ju siiani, kes seisab Aleksander Litvinenko mõrva taga: Putini võim võib olla suur, aga mitte seesugune kui Stalinil ja ka temal on vastased Venemaa sees. Venemaa on niigi piisavalt probleemne, ütles hiljuti mulle vestluses üks väljapaistvamaid Venemaa-uurijaid Robert Service, ei ole vaja talle probleeme juurde mõelda.

Idee, et Venemaa kavandas Eestis riigipööret, värbas seda läbi viima Eesti venelased, saates need koordineeritult anarhistlikul viisil mässama ja meie poliitikutel ning rahval endal ei olnud Tallinnas toimunud rahutustega suurt pistmist on Venemaale probleemide juurde mõtlemine ja Eesti vabatahtlikult vähem vabaks riigiks kuulutamine. Tsiteerin veelkord, seekord Juhan Kivirähki, tema artiklit “Uue kolmikliidu verine algus” 30. aprillist 2007:
Rahvahulkade tegevuse kontrolli alt väljumist on sotsioloogias juba piisavalt kaua uuritud. Ka Tallinnas ööl vastu eelmist reedet toimunud sündmused käisid otsekui õpikust õpikusse korduva krestomaatilise teksti järgi. Politsei rakendas jõudu meeleavaldajate laiali ajamiseks, kes pidid lahkuma mööda kitsast Tõnismäe tänavat. Selle emotsionaalselt üles ärritatud massi vastuvõtmist koridori teises otsas polnud aga keegi kavandanudki. Vabasse, korrakaitsjate poolt kontrollimata piirkonda jõudes vallandus meelavaldajates viha – ning selle tagajärjel rüüstati ja süüdati esimene kiosk. See oli hetk, mil meeleavaldajate tegevust oleks olnud veel võimalik peatada. Ent kui sellisele teguviisile mingeid sanktsioone ei järgnenud, võis olukord sealt edasi juba ainult halvemaks minna. Ohvriks langes Pärnu maantee täies pikkuses Kosmose kinost kuni Vabaduse platsini.

Ma ei õigusta laamendajaid, süütajaid ja rüütajaid. Nad on kahtlemata kurjategijad. Kuid nende kuritegevuse vallandumisel on oma kindel põhjus. Nende kurjategijate “ämmaemandaks” on Eesti Vabariigi valitsus eesotsas peaminister Andrus Ansipiga.

Hakkame otsast peale…
See on punkt, millest lähtuvalt tuleks otsida neid, keda karistada toimunu eest ning kuidas vältida, et seda enam ei toimuks. Küsimus ei ole Moskvas. Küsimus ei ole Klenskis, Linteris, Sirõkis ja Revas. Küsimus on igas Eesti elanikus. Kas sina tahad vaba ühiskonda? Niisugust milliliku, kus võib kõige hullemat asja arvata ja arvamust välja ütelda (muidugi mitte solvata ning laimata ning arvamused rahutuste keskel omavad teatud piiranguid). Vaba, mitte-ignorantide ühiskonda, kus aga igaüks peab ise oma vigu parandama.

Muide, proua minister Maripuu peaks tagasi astuma.

Kommentaarid

1. Muidumeez - 8. jaanuar 2009

Jah, mina tahaks küll vaba ühiskonda, kus võin arvata, mida ma tahan. Aga ma tahaks ka, kui tohib muidugi, et kui keegi võtab kätte ja orgunnib röögatud laamendamised, siis et need organiseerijad kasvõi natukenegi, kui tohib muidugi, ka karistada saab. Ok, ma tean, nüüd järgneb teadaanne, kuidas Ansip ja Co on tegelikult süüdi, okei, ma ei hakka sellel teemal vaidlemagi, aga nemad nüüd seal kesklinnas ei laamendand. Selge see, et kui sellid õigeks mõisteti, siis tõendeid polnud piisavalt või oli miski nihu läind, aga ikkagi, ma ei tahaks, et vabaduse sildi all mulle vastu hambaid antaks, auto põlema pandaks, klaasid sisse pekstaks. Kui te tõesti arvate, et vabaduse hind ongi selles, et miskid kriminaalid võivad seda kõike teha, siis on meil vabadusest erinev arusaam.

Tore, kui inimesed ajalugu tunnevad (see käis viimase lause kohta). Ehk siis “Delenda est Carthago”

2. Oudekki - 8. jaanuar 2009

Muidumeez – ma pyyan veelkord puust ja punaseks ytelda

Arvestades praeguseks avaldatud motiveeritud kohtuotsust, sotsioloogi kàsitlust vàgivalla tekkest, minu enese màlestusi antud òòst – tegemist ei olnud organiseeritud vàgivallaga. Tegemist oli organiseerimata vàgivallaga, millel ei olnud eestvedajaid. Olid pòhjused, aga minu arvates on praeguste tòendite valgel suhteliselt ilmne, et need neli meest kyll selleks pòhjuseks ei olnud, isegi kui nad vàga tahavad. Miks olid korratused? Kysi enda kàest! Kysi Ansipi kàest kah, miks ta tollele òòle eelneval pàeval ei tulnud Tònismàele rahvaga rààkima. Tol ajal veel rahumeelse rahvaga.

Kriminaalide yle, kes tol òòl varastasid ja laamendasid, on kohus juba peetud. Kah faktidele toetuv kohus.

3. Wild - 8. jaanuar 2009

Jah, proua minister peaks tagasi astuma.

Kas sina tahad vaba ühiskonda? >>> jaa, eriti kui arvamused minu omadega kokku langevad, muidu ma ärritun, siis tahan ma veel Saturni rõngal patseerida ja et kanad muneksid kiievi kotlette. That’s it – pole ju palju küsitud? :)

4. Oudekki - 8. jaanuar 2009

Wild, aga mida sa parata saad kanade kiievi kotlettide munemiseks? Geenitehnoloogiat òppida? Aga kuidas selle vaba yhiskonna ehitamisega on? Mida sa sinna parata saad?

5. sirje - 8. jaanuar 2009

kusjuures ma olen mõelnud, et tegelikult võiks samahästi kui klenski ja Co süüdistusega tegeleda, võtta süüdlasteks ka näiteks Liim, Böhm ja Martin Helme. Nood käisid kah kogu aeg sealkandis ja ärritasid ning provotseerisid venekeelseid inimesi, kel lõpuks sai mõõt täis. aga see on vaid mõte. tolle eesti rahvuslaste kolmiku süüdi mõistmine poleks kergem kui vene oma.

6. juuni - 8. jaanuar 2009

jee, vabade inimeste yhendus ! ainuyksi selline sõnadekooslus on nonsens. kui on yhendus, on mingid yhised huvid, kehtestatud reeglid jms. seega pole vähemalt pooled yhistu osalised vabad, ja vabadest pooled on ajuvabad.
ja selliste avalduste tulemus on kaos.

Sirje: Millisest ühistust käib jutt?

7. Franz - 8. jaanuar 2009

“Tegemist oli organiseerimata vàgivallaga, millel ei olnud eestvedajaid”
Tõenäoliselt oli midagi tõsisemat kavandatud 9. maiks, aga kaevamistööde algus paiskas kaardid segi ja sündmused arenesid küllaltki isevoolu teed.

Oudekki: 9. mai osas olen ma kahtleval seisukohal, aga 8. maiks oli kyll midagi planeeritud :) Tàitsa rahumeelne midagi, ausòna! Isegi Klenskiga rààkisime yle, et vòimalike ààrmuslaste kokkupòrkeid eos vàltida. Kuid see, kas 9. maiks oli midagi planeeritud, polnud selle kohtuistungi teema

8. Franz - 8. jaanuar 2009

“ärritasid ning provotseerisid venekeelseid inimesi”
Tähelepanu võiks juhtida ka sellele, et umbes pooleteise aasta jooksul enne aprillisündmusi tegelesid ajaleht “Vesti Dnja” ja venekeelse Delfi arvamusrubriik pideva hüsteeria üleskütmise ja ässitamisega.

9. Indrek - 8. jaanuar 2009

Kas sa, Franz, pole mitte tähelepanu juhtimisega hiljaks jäänud? Kui sa õigel ajal oleks Kapole korduvalt koputanud, siis oleks see asjalik ametkond ehk ka seda märganud ja meetmed tarvitusele võtnud.

Sirje: Isiklikud rumalad märkused pole siin saidil tolereeritud! Mitte kellegi arvel.

10. Nirti - 8. jaanuar 2009

Ma usun, et sellel teemal ei ole mõtetki pikalt rääkida… Intelligentsed inimesed saavad ise ka aru, et rahvas tahab praegu lihtsalt omaenda mingisuguste okaste ja kipituste leevendamiseks pidulikku autodafeed, mitte faktipõhist kohtumõistmist.

Neid ei huvita, et laamendajate ja rüüstajate seas oli ligi kolmandik eestlasi, neid ei huvita, et tegelikult alustasid selle kokkupõrke ju eestlased – kas oli vaja neid Sõduri juures käivaid venelasi torkimas käia?

Usun, et eestlased tõuseksid kõik tagajalgadele, kui Peteruris eesti kogukonda samamoodi represseerma hakataks ning neil näiteks jõulude pidamine või meie riigi iseseisvusaastapäeva ei lubataks tähistada & käidaks mõnitamas.

Rahvamassid on eluaeg lollid olnud ja need ei saa ka kunagi targaks muutuma. Täna leitakse, et sitta sellest kohtuotsusest, kindlasti on nad süüdi (enamus isegi ei ole kursis sellega, et mida Klenski endast kujutab) ja tuleks lihtsalt maha lasta. Homme leitakse, et Maret Maripuu tuleks õigluse mõttes läbi peksta ja maha lasta. Ja nii edasi ja edasi.

Nagu ma ütlesin – kõige suuremat ohtu demokraatlikule Eesti Vabariigile kujutabki endast justnimelt see verejanust hullunud pööbel, keda kasuahne ja rumalavõitu eesti meedia on poolteist aastat hullutanud ja tantsitanud.

11. ants - 8. jaanuar 2009

Et see nelik püüdis valla päästa mingit ‘riigipööret’ Eestis, selles olen oma talupojamõistusega absoluutselt veendunud (peale kõige muu lugege tänast Ekspressi).
Nirti – ütle ometi konkreetsemalt, kes on “see verejanust hullunud pööbel, keda kasuahne ja rumalavõitu eesti meedia on poolteist aastat hullutanud ja tantsitanud?” Sinu praegune definitsioon on paraku liiga üldine ja lahmiv.

12. Gallacher - 9. jaanuar 2009

Nirti: “Neid ei huvita, et laamendajate ja rüüstajate seas oli ligi kolmandik eestlasi, neid ei huvita, et tegelikult alustasid selle kokkupõrke ju eestlased – kas oli vaja neid Sõduri juures käivaid venelasi torkimas käia?”

Ohhoo. Ma olen jätkuvalt veendunud, et laamendajate ja rüüstajate seas EI OLNUD eestlasi kolmandik- mingi teise teema alla sai selle üle ka arutletud.
Ja mismoodi eestlased selle kokkupõrke alustasid? Kas sellega, et vankad seal punalippudega lehvitama kippusid? Ma ise elan Tõnismäe kandis ja tean, et kümmekond aastat tagasi oli tõesti tegemist mälestamisüritustega. Kaks või kolm aasta tagasi enam mitte.Mingi hetk muutus asi ussipesaks ja jõuline hoop oli mitte ainult õigustatud vaid paratamatu.
Ja jõudu sulle end rahvarämpsust erinevaks übermenschiks kujutamast.

“Usun, et eestlased tõuseksid kõik tagajalgadele, kui Peteruris eesti kogukonda samamoodi represseerma hakataks ning neil näiteks jõulude pidamine või meie riigi iseseisvusaastapäeva ei lubataks tähistada & käidaks mõnitamas.”

Ise ka saad aru, kui totter see näide on? Sa oled ehk kuulnud, et venelased tähistavad jõule veits teisel ajal? Kui oled, siis küsimus: kus ja millal seda Eestis on keelatud tähistada?

13. Hubbil - 9. jaanuar 2009

Siin soojendatakse ules vana teemat, millest on siin foorumis juba raagitud vist rokem kui uks kord.

Isiklikult olen ma vaga rahul selle kohtuotsusega see nelik oigeks moista. Kahel pohjusel.

Esiteks, paris kindlasti olid need neli isikut koik uhel voi teisel viisil seotud protestiga pronkssoduri ja luukerede (kunism) transportimisega paar kilomeetrit eemale. Olles liidrid oma uhiskonnas. Kuriteo puudumise tottu moisteti nad oigeks, tubli.

Teiseks, ja seda ma olen siin foorumis ka ennem kirjutanud, oli ruustajate kamp uks tuupiline jalgpallipublik. Hasart ja sport ja veidi auru peas. Ma olen paris kindel, et ideelised protesteerijad lahkusid stseenilt varem. Jargi jai organiseerimatu poobel, 2/3 voi mis iganes, venekeelsed. Kes katte saadi, on oma karistuse katte saanud, hiljuti oli vist ajalehes nupp selle kohta.

Massiline allumatus bourgeois uhiskonna igapaevasele enese naba imetlemisele ja eneserahulolule mojus eestlastele kulma dushina, millest pole ilmselt veel ule saadud.

Praegune majanduses toimuv omab teatud paralleele aprilliga 2007. Ei usutud, et kumbki kriis on voimalik. Argake ules eestlased, te elate 21. sajandis ja peate kannatama koike seda, mida on kannatanud ennem teised rahvad. Isolatsiooni aeg, milles elati NL-s on juba peaaegu inimpolve kaugusel. Poliitiline vale otsus, majanduslik vale otsus, sellel on oma tagajarjed. Need on oppetunnid, mis ma loodan, aitavad Eesti kunagi Euroopasse, kuhu ta veel oieti ei kuulu. 2004. aasta 1. mai ei teinud eestlasi mitte veel eurooplasteks.

14. Nirti - 9. jaanuar 2009

Ants,

nimetan selleks neid inimesi, kes foorumites ja ajalehesabades kutsuvad üles ilma kohtuotsuseta inimesi surnuks piinama. Sobib? Loe ise ka vahelduseks kommentaare, süda läheb küll pahaks, aga lõpuks tekib selge pilt sellest, mis su ümber toimub.

Gallacher,

ma lubasin endale uue aasta puhul, et ma ei torgi inimesi, kelle jaoks mõttevahetus erineval arvamusel olevate inimestega ilmselgelt on ärritav peaasjalikult seetõttu, et ei saa õllepudelit jõuliselt pihku surudes räusata, et mismoodi venkudele tuleks lõuksi anda ja pededele ka, kuid ma teen sulle selle erandi, et ütlen, et kõik natukenegi rohkem haridust näinud inimesed, keda ma oma tuttavaks nimetada julgen, on Pronkssõduriga juhtunut + nende idiootide eestlaste vahelenussimist pidanud Eesti bläkiks.

See, et seal mõned rumalad provotseerivad venelased olid, ei tähenda seda, et seal poleks olnud ka memmesid, kes oma mehi taga leinavad ja väikeseid lapsi, kes, lilleke näpus, surmasaanud ja ainult pildialbumeist tuttavale vanaisale mõtlesid.

Need venelased, kellega ma suhelnud olen, on valdavalt oma kaasrahvuslaste käitumise pärast siiralt šokis ja tunnevad piinlikkust. Ja nad julgevad seda avalikult tunnistada. Kuna teatud rühm inimesi loeb ainult ajalehti ja usub pimesi kõike, mida noka vahele topitakse, siis muidugi kahetsejate hääl nendeni ei jõua, sest ajalehed kipuvad avaldama lugusid, millega lollidelt nende raha ära võtta.

Normaalne riik & valitsus & rahvas vabandab, kui valesti teeb.

Ja mis übermenschi puutub, siis jõudu sulle kanepi tarvitamisel. See, kui ma idioodid ja kuritahtlikud inimesed hukka mõistan, ei tähenda, et ma peaksin ennast mingisuguseks übermenschiks.

Nii et ära praali.

15. Nirti - 9. jaanuar 2009

Ning jah, ma olen teadlik Sirje ja Oudekki viisakuspoliitika osas, kuid ma ei lase lihtsalt mingisugusel ülbel oinal ennast lihtsalt sellepärast solvata (“übermensch”), et ma ei jaga tema vägivaldseid & “jõulisi hoope” õigustavaid vaateid.

Head ööd.

16. Franz - 9. jaanuar 2009

“et laamendajate ja rüüstajate seas oli ligi kolmandik eestlasi”
Miks see vale küll nii elujõuline on? Väidetavalt 30 % oli eestlasi kinnivõetute hulgas. Need ei olnud aga laamendajad ja rüüstajad, vaid lihtsalt tänavalt kinni võetud juhuslikud inimesed või need eestlased, kes tulid venelasi korrale kutsuma.

17. sirje - 9. jaanuar 2009

Tundub, et see teema lihtsalt ei ole ikka lahti räägitud ja ka emotsioon pole maha jahtunud, kui sel teemal ikka nii tuliselt arutleda saab.

Franz, kuidas sulle on jäänud mulje, et kõik eestlased on ühesugused? Mina küll ei kujuta ette, et eestlane oleks sellise püüdliku kooliõpetaja tüüpi. Pealegi räägib sinu jutule vastu fakt, et üks esimesi rüüstajaid, kelle üle kohut mõisteti, oli eestlane.

Kuigi jah, valet on nonde ööde kohta meedias ikka päris palju võimendatud ja alati, kui tv-s seda näidatakse on samad lõigud meestest, kes aknaid lõhuvad. Otse noil öödel näidatud telepilt oli ikka hoopis mitmekesisem. Mul näiteks ei lähe meelest lõik, kuidas politsei lohistas pärnu maanteel ühte alaealist tüdrukut mööda asfalti.

Kui mina teisel õhtul vabaduse väljakule sattusin, siis kogunesid sinna parasjagu eesti noored sinimustvalgetega ja gaasi said nii eesti kui vene lapsed võrdselt. Teine õhtu oli see, kui löödi sisse kaubamaja ja kunstiülikooli aknad, sest inimesed aeti just sinnapoole.

18. Franz - 9. jaanuar 2009

“Pealegi räägib sinu jutule vastu fakt, et üks esimesi rüüstajaid, kelle üle kohut mõisteti, oli eestlane”
Aga on ju teada kohtualuste nimed, kes 26.-27. aprillil 2007 laamendamise ja rüüstamise eest hiljem süüdi mõisteti. Absoluutne enamus neist ei ole eestlased.

19. sirje - 9. jaanuar 2009

Aga eestlaste vaimseks juhiks oli Klenski ja Co?

20. Gallacher - 9. jaanuar 2009

???

21. Franz - 9. jaanuar 2009

Sirje, ma ei saa aru, mida sa selle küsimusega öelda tahad.

22. ants - 9. jaanuar 2009

Fanaatikuid pole lihtsalt võimalik mitte mingisuguse loogikaga mõjutada, rääkimata ümberveenmisest Tõeline fashist oli veendunud, et kõiges halvas on süüdi juudid ning nad tuleb hävitada. Stalinit peavad paljud geeniuseks, vaatamata kõigile tema poolt valla päästetud koledustele. Meenutagem usufanaatikuid, kes sulgesid endid koopasse jäädes ootama maailma lõppu või tegid enesetapu pääsemiseks Hale-Bopp (oli vist ikka Hale-Bopp? Aga nimi polegi lõpuks nii eriti oluline) komeedile uuele elule. Ja kui terve rood käib ühte sammu, kaks teisiti siis on see samm nonde kahe jaoks lihtsalt vale samm. On ju nii!?

23. sirje - 9. jaanuar 2009

ma siis selgitan. ma mõtlen seda, et me oleme ühel nõul, et lõhkumisega tegelesid peamiselt venekeelsed, aga oli ka suur osa eestlasi. kui klenskit ja Co süüdistati selles, et nemad õhutasid venekeelseid, siis kes õhutasid eestikeelseid?

kuigi minu seisukoht on, et lõhkumine oli stiihiline ja tingitud paljudest erinevatest asjaoludest, ilma, et seal oleks üldse olnud migit suurt juhti. samuti ma ei usu, et lõhkujate poolel oleks tegemist olnud peamiselt mingite eri fanaatikutega. arvestades tolle aja emotsionaalset laetust, tekitas see tundeid ikka väga paljudes, iseasi kuidas keegi seda välja elas.

24. Franz - 9. jaanuar 2009

“aga oli ka suur osa eestlasi”
Lõhkujate hulgas eestlasi praktiliselt ei olnud. Samuti ka “esimese laine” varaste hulgas. “Teise laine” varaste hulgas oli olnud vähesel määral ka eestlasi. Venelased märatsesid esmajoones “ideoloogilistel põhjustel”, vähesed eestlastest vargad lihtsalt kasutasid olukorda ära.

25. sirje - 9. jaanuar 2009

see seisukoht on kallutatud. need venelased, keda on lõhkumiste eest karistatud, olid ka enne karistatud. seega olid seal nii eesti kui vene kurjategijaid, kes kasutasid olukorda ära. kas seal ka ideoloogilistel põhjustel lõhkujaid oli, ma kahtlen. keegi pole väitnud, et sirõk, klenski jne oleksid osalenud näiteks westmani röövimisel.

26. Gallacher - 9. jaanuar 2009

Franzil on õigus- lõhkusid ja sisse murdsid venelased, siin pole vaielda midagi. Kahjuks oli ka eestlaste hulgas neid kes hiljem nö. juhust kasutasid ja juba rüüstatud poodidest varastasid. Kokkuvõttes oli neid iivanitega võrreldes siiski käputäis.
Mis puutub eestlastest kinnipeetutesse, siis enamjaolt oli tegemist inimestega, kes seaduse vastu ei eksinud. Ära korjati nad peamiselt põhjusel, et hoida ära rahvustevahelisi kaklusi.

Oudekki: syydimòistetuteks kandis eesti nime minu teada kolmandik. Tànaval oli venelasi raudselt enamus – ma arvan, et nii 90% – aga lòhkujatest ei tea, nendega mul juttu ei olnud. Aga see, mitu eestlast oli, on aia-august rààkimine. Rààgiks probleemist, sellest, millised Eesti poliitikad ja milline avalik diskursus selle òhtu vòimalikuks tegi ja mida edaspidi muuta saaks, demokraatia piiresse jààdes.

27. asd - 9. jaanuar 2009

oudekki, poliitikad? integratsioon ja venekeelse elanikkonnaga suhtlemine.

mis võimaldas saata inimestele üleskutseid teemal pronkssõdurit hävitatakse…

kohtuotsus on täiesti õige. netis levivat anonüümset lahmimist oleks parem tähele mitte panna, idioote leidub igas ühiskonnagrupis suhteliselt stabiilselt mingi protsent, jaota seda rahvuse või jumalteabmille järgi.

kõrgemate ametimeeste lahmimine on teine lugu, see on juba kurjast. olgu ansipi ja pihli isikud ja vaated nii vastumeelsed kui tahes, mõlemad ei vaielnud kohtuga.

kohtu ja kohtuniku isiku mõnitamine eesti meedias on samas minu arust täiesti sürrealistlik.

28. Franz - 9. jaanuar 2009

“syydimòistetutest kandis eesti nime minu teada kolmandik”
Nojah, mis mõtet sel vaidlemisel on. Tundub, et mõni usub lihtsalt seda, mida ta uskuda tahab. See, mis tegelikult toimus, polegi nagu üldse oluline.

29. Oudekki - 10. jaanuar 2009

Ma lingin siia veel mòned artiklid, mis seda diskussiooni veel aitab edasi pidada:

Ilmar Raag: Ei rutta halama
Andres Maimik: monumentaalne!

30. Gallacher - 10. jaanuar 2009
31. Katrin - 10. jaanuar 2009

Callacher, loe ka samal teemal: “Allkirjad õigusriigi vastu”

http://www.fm.ee/pronto/

32. Gallacher - 11. jaanuar 2009

Lugesin seda jura. Allkirja tagasi võtma siiski ei kipu.

33. vertigothomas - 11. jaanuar 2009

Leian, et igal inimesel on õigus avaldada arvamust selle kohta, kas ta nõustub kohtuotsusega või mitte. Eks ennegi on erinevate kohtulahendite järel kõvasti arutatud, kas oli õige/õiglane või mitte. (Noor roolimees/erinevad mõrvarid jne).
Kummaline on praeguse hetke suur vaidlus, kus kohtuotsus polegi jõustunud ning on teada, et kaevatakse järgmisse astmesse edasi.
Nii, et enne Riigikohtu lahendit kõvahäälselt karjuda polegi mõtet. (Välistada ei saaks ka Euroopa kohut, kuigi loodan, et Eesti Vabariigi Riigikohtust piisaks)

Rahvameelestatust tuleks aga mõista. Jutt teemal “Oli siis vaja seda kujukest näppima minna” on absurd. Aastaid olid sealkogunenud inimesed teadlikult rikkunud avalikku korda. Nii liikluse takistamise osas kui ka avalikus kohas alkoholi tarbimisega.
Eesmärk oli viia nende inimeste jaoks oluline monument kõigi jaoks mugavamasse ning sobivamasse kohta, millest kangekaelsed ning mõtlemisvõimetud inimesed kahjuks aru ei saanud. (Ning paljud siiani ei saa.)
Võrdlus monumendi hävitamisega ning hauarüüstega on populistlik pläma.

Küsimusele, kes õhutasid eestlasi? Kodu kaitsmine oli see põhjus. Ma olen õnnelik, et väga paljud eestlased talitlesid kaine mõistusega ning jätsid vandaalide märatsemise ohjeldamise selleks ette nähtud inimestele, kuid mu enda väga head sõbrad pidid tol kurikuulsal ööl oma enda kodust evakueeruma, kuna umbjoobes märatsejad murdsid trepikoja ukse maha, urineerisid ning lõhkusid koridoris ning vaid naabruses asuvate poodide ahvatlus tõmbas neid korterite ustest eemale.

Selsamal ööl tehti näiteks Statoili bensiinijaamadele (mis on pea ainus, mis igal ajal avatud) korduvaid vene keelseid ähvardusi, lubades jaamu nii põlema panna kui lihtsalt tühjas tassida, mille tulemusena olid enamik ohupiirkonnas (kesklinnas, kui ka Ida-Virumaal) asuvaid teenindusjaamu suletud ning turvafirma isikvalve all.

Selle valguses väita, et vaesed sõjamälestajad (kes tegelikkuses ise vaevu püsti seisavad) avaldasid vaid omal moel nördimust on väiklane.

Kokkuvõttes. Oodake lõplik kohtulahend ära (enne kui seda kiruda või ülistada) ning siis leppige sellega.
Kui tuleb õigeksmõistev otsus, siis kas nende tõendite alusel pole võimalik inimesi süüdi mõista, mis on ainult hea, et ei teki “näidishukkamist”.
Kui aga süüdimõistev otsus, siis kõrgeim Eesti Vabariigi kohtuorgan peab tõendeid piisavaks.

34. Hubbil - 11. jaanuar 2009

“Võrdlus monumendi hävitamisega ning hauarüüstega on populistlik pläma.”

Klassik utles, et sitaga loopimine on vaidluses parim argument.

Monument tahendab rohkem kui pronks voi graniitpost. Hauad aga on inimeste jaanused maa all, mis tavaliselt jaetakse rahule, kui just nende maetute jareltulijad ei avalda avalikult soovi sailmete umbermatmiseks, pluss harvad erandid. Inimkond on arenenud humaansuse suunas, viimane kord kui ma kontrollisin. Monumentide ja haudadega voitlemine ei ole vaariline tegevus tanapaeva maailmas. Ja mis oleks oieti juhtunud, kui selles kuulsas aprillis oleks need rahule jaetud? Mitte midagi halba silmas pidades Eesti uhiskonda. Tegelikud aktsiooni tagajarjed sellel arulagedal ettevotmisel on ennast naidanud kui vaga negatiivsed just uhiskonna koherentsust silmas pidades. Pluss naabrile liiva silma viskamine selle lombaka parema jalaga. Ei saa just vaita, et sellel poleks olnud teatud majanduslikke tagajargi, majandus on justkui vaga teravalt paevakorras nendel paevadel.

See Pronkssoduri vark oli uks vaga kuuniline aktsioon, mille votsid ette valimisteks valmistuvad erakonnad. Paralleel on praegu Gazas toimuv, Iisraeli vasaktsentristlikud parteid votsid ette Gaza runnaku, sest nad soovivad valijate haali parempoolse ja sojakama Likudi kaest ara votta, valimisteni ju ainult moni nadal. Molemal juhul naeb siin igauks, kes viitsib oma silmad avada, johkrat politikaanlust, kus astutakse peale tunnetele ja Gazas ka koige pohilisemale inimoigusele, oigusele elule. Iisrael sai esimest korda peksa oma ajaloos 2006. aasta Liibanoni soja ajal, aga nad proovivad veel kord samale rehale astuda. Rahvuse maine ainult kaotab sellest, nagu juhtus ka Eestis aprillis 2007. Kusimus, millal astub Eesti uuesti rehale? Kui samad parteid jatkavad, siis kindlasti on see tulemas.

35. vertigothomas - 11. jaanuar 2009

Pronksööde ning Gaza võrdlemine on erakordselt kohatu. Pigem kumab siit läbi saamata jäänud hääled eelmistel valimistel. Eks valija põlgab populismi, aga veel rohkem rumalat populismi.

Ka Harju mäelt leiti inimjäänuseid, mis täpselt samamoodi uuritult ning dokumenteeritult sobivasse kohta ümber maeti. Samuti ei mäleta mina, et Tõnismäele maetute järeltulijad oleks oma seisukohta avaldanud…sest ega keegi ju täpselt ei teadnudki, kes ja mispärast sinna maetud on.

Ning laamendamine ning vandaalitsemine algas ikkagi enne teisaldamisprotsessi, mis on fakt, mida ei saa kuhugi poole väänama hakata.

36. Gallacher - 12. jaanuar 2009

Hubbil: “Hauad aga on inimeste jaanused maa all, mis tavaliselt jaetakse rahule, kui just nende maetute jareltulijad ei avalda avalikult soovi sailmete umbermatmiseks, pluss harvad erandid.”

Vastupidi. Kõikjal tsiviliseeritud riikides, sh. Eestis on komme, et kui kusagilt tühermaalt või trollipeatuse alt leitakse inimeste säilmed, maetakse nad tsivisleeritult ümber. Kusjuures Tõnismäel olid nad maetud mitte ainult tänase trollipeatuse alla vaid enne kaevamisi polnud täpset sotti, kelle ja mille ga tegu.

“Ja mis oleks oieti juhtunud, kui selles kuulsas aprillis oleks need rahule jaetud? Mitte midagi halba silmas pidades Eesti uhiskonda.”

Ega maakera poleks teistpidi pöörlema hakanud. Aga suure tõenäosusega oleks jamad ja konfliktid ainult ja ainult kasvanud.Tendents liikus ju aasta-aastalt selges suunas ja seda viimasel ajal eriti kasvavas tempos. Me ei tea ju, mis möll toimunuks pronssõduri juures tänavu mais.Või mullu. Selge on vaid see, et kogu see trall oleks siiani päevast-päeva meedia luubi all ja probleemide korral küsiksid paljud, et miks hiljemalt 2006 või 2007 seda ära ei viidud?
Muide, peale aprilliöid oli sambapooldajatel üks põhilisi argumente selline: pronkssõdur küll viidi poole linna segikspeksmise hinna eest minema aga mida see muudab; venelased leiavad uue kultuskoha ja eesti radikaalid omakoda uue vihkamisobjekti. Täna, ligi kaks aastat hiljem näeme, et pole juhtunud ei ühte ega teist.

Nirti: “See, et seal mõned rumalad provotseerivad venelased olid, ei tähenda seda, et seal poleks olnud ka memmesid, kes oma mehi taga leinavad ja väikeseid lapsi, kes, lilleke näpus, surmasaanud ja ainult pildialbumeist tuttavale vanaisale mõtlesid.”

Kindlasti oli selliseid. Nüüd on neil võimalus märksa sobivamas kohas oma meest või vanaisa mälestada. Kusjuures, mul on mulje jäänud, et selline kaader eriti ei kippunudki uue asukoha üle virisema, pigem veendusid, et sõjaväekalmistul just ongi talle sobiv koht (paljud siinkirjutajad üldse on Aljošat ta uues asupaigas näinud? Mina näiteks olen).
Ja lõpetuseks ei saa ka unustada, et taolisi memmekesi ja lapsukesi oli ka Lihula ausammast külastamas…Nendega käituti mitmeski mõttes palju räigemalt kui Tõnismäe publikumiga.

37. Hubbil - 12. jaanuar 2009

Vertigo, erakordselt kohatuks minu toodud paralleeli Iisraeli ja Eesti vahel ei saa mitte pidada. Nii motlevad inimesed, kellel on tundlikkus sailinud. Iisraelis on koigest 7 miljonit juuti, kes sellest hoolimata omavad maailma uhte koige suurema potentsiga armeed. Siin on tosi taga, Eestil vist on ainult uks pataljoni suuruses uksus, mis on voitlusvalmis. Vordlemist siin ei saagi olla.

Ma raagin aga hoopis millestki muust. Valimiste ettevalmistamisest, kus tuuakse haalte saamiseks ohvriks mis iganes vaja. See pole mitte valimisplakatitele kulutatud raha vaid reaalsed inimesed. Ja seda ei tohiks tolereerida keegi. Argake ules eestlased.

38. vertigothomas - 12. jaanuar 2009

Hubbil, Su eelmine kommentaar paraku ütles kõik.
Poliitilised veendumused võivad olla erinevad ning erinevad arvamused tekitavadki huvitava ühiskonna aga…

Indiviidid, kes niimoodi suhtlevad, on ikka ise suure peetusega.
Vabandan, sest kui oleks seda teadnud, poleks sõna võtnud.
Võrdsetega (või tugevamatega) vaidlemine on edasiviiv, kääbikutega aga mitte.

Sirje: Mis Sul Tolkieni fantaasiategelaste vastu on?! Hubbil ei öenud sinu isiku kohta ühtegi märkust, vaid rääkis teemast. Siin blogis ei ole lubatud isiklikud märkused ja ma ei usu, et sul on mingi õigus diagnoose panna.

39. luize - 12. jaanuar 2009

Iseenesest on nimetatud kohtuotsus ilmselt õige. Aga mitte selletõttu, et nimetatud kohtualused süütud oleksid. Nemad ikka organiseerisid küll, aga mis puudutab rüüstamist ja lõhkumist, siis just nimeta SEDA nemad ei orgunninud. Ja see, mida nad teha tahtsid, seda jällegi ei toimunud. Klenski, va totu, üritas järel küll profiiti lõigata.

Nii et Oudekki, sul on ühest küljest õigus küll, aga kui sa arvad, et Ansipi välja ilmumine ja rahusõnum midagi muutnud oleks, siis jääb üle lihtsalt oodata, kuni su naiivsus ükskord ometi taandub. Või jumalat paluda, et sa kunagi riigijuhtimise tüüri juures kuidagi ei asu.

Sirje: See veel puuduks, et Jumal hakkaks meil ministreid määrama!

40. Hubbil - 13. jaanuar 2009

Hmmm Vertigo, sa nimetad mind kaabikuks? Siin foorumis ma ei vaidle kunagi, ara tee seda viga niimoodi moeldes. Vaidlemisest ei ole siin kasu mitte tuhkagi. Vaielda voivad ehk sobrad omavahel. Kirjuta mis sul on kirjutada, et arendada diskussiooni. Gallacheriga oli mul uks vana nuga ihuda, ma imestasin veidi kui ta ilmus tagasi ja kirjutab asju, mis tekitavad tervisehaireid.

Paari aasta jooksul, mis ma siin olen kirjutanud (klaviatuuri abil muidugi) sai mulle selgeks usna ruttu, et see foorum on millegiparast selline, kuhu trugivad sisse kommijad, kellel on hoopis teine maailmavaade. See on tegelikult perversses mottes hea, paneb uhte isikut veidi pingutama, et tuua valja teistele arusaadavalt oma motteid. Ajude voimlemine ehk.

8. mai liikumine on ules seatud moistlike ja leplike inimeste poolt. Ma ei jaga paljusid nende pohimotteid, kuid mulle meeldib siin kirjutada. Igauks peaks voimalikult selgemalt valjendama oma pohimotteid, teema piirides, see on minu arvamus. Tsiviliseeritult. Pane ules oma arvamus ja kui sa leiad, et keegi on irriteerivalt lohakas faktidega, puua korrigeerida.

Paljusid kommentaare ma loen ja ei saa aru, mida need inimesed motlevad, kui uldse motlevad. Ei ole vaja uhkust tunda selle ule, et keegi oskab kolm sona ritta panna niimoodi, et see moodustab lause ja siis riputada see ules kuskile foorumisse.

Sirje voi keegi, palun vota see 37. komm maha, ma ei ole uhke selle ule mis ma kirjutasin, mitte. Vabandan siiralt.
Võtsin ära.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: