jump to navigation

India noorte naiste tulesurmad 6. märts 2009

Posted by toimetus in Aasia, diskrimineerimine, tõlkelood.
Tags:
trackback
pilt: yoomilee.wordpress.com

India madalast kastist tüdruk. Pilt: yoomilee.wordpress.com

Kirjutas: Jeremy Page

”Igas tunnis hukkub üks India naine tulesurmas, mehi hukkub tules poole vähem,” selgus meditsiini teadusajakirjas „Lancet medical journal” avaldatud uurimusest. Enam kui pooled neist naistest on vanuses 13 kuni 34 eluaastat ja paljud õnnetused tulenevad köögis toimunud õnnetustest, enesepõletamisest või kodusest vägivallast, mille põhjustajaks on tülid kaasavara küsimustes.

Uuringu tulemused näitavad India naiste kehva olukorda. Kuigi India põhiseadusega on tagatud sugude võrdõiguslikkus, jääb see paljudele kaugeks unelmaks, välja arvatud väga rikastele.

Hoolimata erinevatest seadustest, mis kaitsevad naiste õiguseid, räägivad naisõiguslased, et Indias on maailmas suurim näitaja tüdrukloodete abortides, laste mõrvades, laste abieludes, seksuaalses ahistamises ja koduses vägivallas.

Siseasjade minister P. Chidambaram ütles, et vaid üks protsent kinnisvarast on registreeritud naiste nimele. Tavaliselt abiellub India naine 15-aastaselt ja saab oma esimese lapse 17-aastaselt.
Uuring toob välja probleemi, et uurimus naiste tulesurmadest oli Indias esimene ja valitsus sellist statistikat ei tee, politsei numbrid on ebapiisavad ja suures osas ebausaldusväärsed.

Antud uurimuse tegid kolm USAs teadurit: Prachi Sanghavi Cambridge ülikoolist, Kavi Bhalla Harvardi ja Veena Das Johns Hopkinsi ülikoolist.

Järelduste tegemiseks uurisid nad maapiirkondade haiglate surmaregistreid ja lahkamistulemuste uuringuid ning võrdlesid neid näitajaid riiklike suremuse näitajatega.

Uuringu hinnangul oli Indias 2001 aastal kokku 163 tuhat tulega seotud surmajuhtumit, mis teeb kaks protsenti kõikidest surmadest kogu 1,1 miljardi inimesega riigis. Nende hinnang oli kuus korda kõrgem sellest, mida oli raporteerinud India politsei.

Kõikidest tulesurmadest oli 106 tuhat naistel ja nendest 57 protsenti olid naised vanuses 15 kuni 34 eluaastat. Naiste ja meeste suhe oli kaks ühele ja noorte naiste ja meeste suhtes kolm ühele.

„Selline noorte naiste suremuse tihedus seoses köögiõnnetuste, enesesüütamiste ja koduvägivalla erinevate vormide, võib viidata kaasavara probleemidele, mille lahendamine viib surmani.

Kuigi kaasavara andmine ja nõudmine on alates 1961. aastast Indias ebaseaduslik, on mehe perekonnad ahistanud paljusid naisi, sest nad ei toonud abiellumisel piisavalt raha ja kingitusi. Ohvrid kallatakse üle petrooliumiga ja pannakse põlema, leidsid uuringu tegijad.

„Mõned uuringud näitasid, et tulega seotud surmajuhtumeid arvestatakse kui õnnetusi või enesetappe.” Linnades oli tulega seotud vigastused 15-24 aastaste naiste surma põhjuseks 26 protsendil ja 25-34 aastastel 22 protsendil juhtudest. Nendes vanusegruppides oli tuli ka peamine surmapõhjus. Maapiirkondades olid protsendid vastavates naiste vanusegruppides 13 ja 12. Uurijad soovitasid võimudel pingutada rohkem, et leida seoseid tuleõnnetuste, enesetappude ja tahtliku tapmise vahel ning selleks saab kasutada lahkamistulemuste raporteid. Raportites on tihtipeale kirjas märkus „petrooliumi lõhn ja ehted olid varem eemaldatud.”

„Selliseid surmajuhtumeid saab ennetada, kui politsei võtab kasutusele vastavad meetmed,” oli järeldustes kirjas.

Viimasel nädalal USA välisministeeriumi poolt välja antud maailma inimõiguste raportis oli ära märgitud India naiste tõsine probleem kaasavaraga seotud tapmiste ja abortidega, mida tehakse kui saadakse teada lapse sugu.

India Riiklik Naistekomisjon ütles kuu aega tagasi, et nemad on alates novembrist registreerinud rohkem kui 1200 kaebust naistevastaste kuritegude kohta. Esikohal on vägivald seoses kaasavaraga. Juhtumite hulgas on ka kahe põhjarajoonist Haryanast pärit puberteediealise tüdruku juhtum, kes surid novembris peale seda kui nende küla mehed ründasid neid matšeetede, kirveste ja kividega, kallasid nad üle petrooliumiga ja panid põlema. Tüdrukute kuriteoks loeti seda, et nad külastasid ilma saatjata poiste maja, selleks, et soovida Õnnelikku Diwalit!

Diwali on India valguspüha.

***

Originaal: Jeremy Page. 3. märts 2009. Indian women twice as likely to burn to death, Lancet study finds. The Times.

Kommentaarid

1. Hubbil - 6. märts 2009

India on uks pahkel, mida ma proovin lahitulevikus lahti hammustada. Paar asja selles tolgitud artiklis hairivad mind. India ulemklass on briti koolitusega taiesti modernsed inimesed. Seega pole mingit kahtlust, et neil on euroopalike standarditega kooskolas olev motlemine.

Teine fenomen, mis on tavaline uldistel lama aegadel, on parit Ameerikast (kontinendi moistes). See on meestel noku araloikamine. Mida teevad nende abikaasad.

Tosiselt, on olemas selline statistika, nagu penis’e araloikamine abikaasade poolt. Ja see langeb statistiliselt kokku majanduslangusega. Soomlased panevad oma saekaatrid polema, veidi agedamad inimesed loikavad.

Nuud, mul on toesti kahju nendest, kes kannatavad majanduslama aegadel.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: