jump to navigation

Iivi Anna Masso laimab 8. mai liikumist 3. juuli 2009

Posted by toimetus in poliitika.
trackback

valge raudrohiKallid lugejad.

Soome poliitik Iivi Anna Masso kirjutas tänases Eesti Päevalehes:

Seetõttu on iroo­ni­li­ne, et sea­du­se vas­tu pro­tes­ti­ja­te esi­rin­nas oli jõude, kel­le su­he Ees­ti de­mok­raa­tias­se on vä­he­malt küsi­tav. „8. mai lii­ku­mi­ne” teeb koostööd Krem­limeel­se­te ja pro­so­vet­li­ke äär­mus­las­te­ga, aval­da­des nen­de pro­pa­gan­dat ja ühi­ne­des Nõuko­gu­de Lii­du krii­ti­kuid fašis­ti­deks tem­bel­da­va koo­ri­ga, mistõttu nen­de sii­ru­ses „de­mok­raa­tia kait­se­l” on põhjust ka­hel­da.

8. mai liikumine ei tee koostööd Kremlimeelsete ega prosovetlike äärmuslastega.

Vastupidi meid teeb murelikuks, et mõningad poliitikud üritavad kehtestada prosovetlike seadusi. Luua ühiskonda, kus näidisdemokraatiat on vaja selleks, et Euroopa ees head nägu teha ja karme seadusi on vaja, et riigis kord majja lüüa. Demokraatlikult valitud valitsejate kõik teod oleksid justkui iseenesest demokraatlikud.

Me mõistame, et Iivi Anna Masso oli isiklikult häiritud asjaolust, et me võrdlesime tema ühe konkreetse artikli retoorikat Leena Hietase omaga ja tõime ka konkreetse näite, kuid kinnitame, et selles ei olnud midagi isiklikku. Meil on kahju, et Iivi Anna Masso jätkuvalt ei pea mõningaid ühiskonnakorraldust puudutavaid ideid sõnavabaduse vääriliseks: teatud teemasid justkui ei tohiks avalikult arutada.

8. mai liikumine ei ole kunagi fašiste defineerinud Nõukogude Liidu kriitikutena ega vastupidi. 8. mai liikumine peab Nõukogude Liitu autoritaarseks riigiks, mille põhimõtete taasteket ei soovi me ühelegi ühiskonnale.

Kõik 8. mai liikumise teod ja toimingud on siin blogis jäädvustatud ja neid võib igal ajal üle kontrollida. Meie pole soovinud sekkuda Soomes toimuvasse poliitikute omavahelisse sõnavahetusse ja pole kena meid ka sinna vägisi segada.

Kommentaarid

1. ants - 3. juuli 2009

8.mai 12. märts 2009
“Arnold Meri protsess on poliitiline.” koos kommentaaridega

2. ants - 3. juuli 2009
3. Oudekki - 3. juuli 2009

Väga head näited.

Tegemist on 8. mai ühe eesmärgiga näidata erinevate arvamuste olemasolu, mis vabas maailmas on lubatud ning tervitavad. Tegemist ei ole mitte mingil moel koostööga. Kommentaarides on näha, kuidas me mõtleme ja arutame. Ma ei tea, kas võib ütelda, et me teeme kommentaatoritega “koostööd”. 8. mai blogi teeb täpselt seda, mis siin kirjas on.

4. Kristjan - 3. juuli 2009

Tjaa, Ants,

tuleb vàlja et sina siin kommenteerides teed koostòòd 8 mai liikumisega ja nàiteks Eest Pàevalehes artikleid avaldanud autorid jàlle EPLOnline kommentaatoritega. Julm loogika

5. serial k - 3. juuli 2009

natsid ajavad samasugust demagoogiat.. “me avaldame holokaustieitajate ja valgete ülemvõimu toetajate artikleid ja siioni tarkade protokolle aint selleks, et ikka arvamuste paljusust tagada, ega se veel ei anna teile õigust meid paremäärmuslasteks nimetada.”
-a miks te siis vasakpoolseid artikleid ei avalda?
-a meil on õigus ise valida, milliseid artikleid me avaldame juuuuu

taruiraraaa….

Oudekki: Kallis Kaarel, sinu kommentaar on demagoogiline. Me ei tee koostööd ühegi Kremlimeelse ega prosovetliku jõuga. Kuid me ei arva, et inimese poliitiline kuuluvus peaks takistama tema argumente tundmast. Parempoolseid argumente on Eesti peavoolumeedias küllalt, neid me ei ole pidanud vajalikuks dubleerida. Ma ei välista, et me võiksime siin avaldada mõne Hitleri väiteid analüüsiva kirjatüki – kui keegi sooviks midagi asjalikku kirjutada, hea meel oleks. Endal pole praegu aega.

6. mindfck - 3. juuli 2009

ja dialoog jätkub:
-a siis te ju ikkagi toetate nende autorite vaateid, keda te avaldate?
-ma ei saa aru, kuidas sa mu jutust midagi sellist välja loed
-nii et te avaldate artikleid, milles sisalduvaid mõtteid te ei toeta?
-seda ma ei öelnud. ma vaatan, et sulle meeldib teistele võõraid sõnu suhu panna.

Oudekki: palun vaadata lingile kodukord. Seal on sulaselges eesti keeles kirjas, et me tingimata ei poolda kõikides tekstides avaldatud argumente. Me ei tee koostööd ühegi Kremlimeelse ega prosovetliku jõuga.

7. mindfck - 3. juuli 2009

ehh, mindfck ja serial k on üks postitaja eksole

8. mindfck - 3. juuli 2009

a kui te ise ei toeta leena hietase seisukohti (kui ma nüüd valesti aru ei saa), miks te ikkagi arvate, et neid on vaja avaldada?

Oudekki: sest meile tundus, et proua Iivi Anna Masso argumenteerib ühes oma ajaleheartiklis täpselt samal alusel Leena Hietasega ning selle demonstreerimiseks sobis kõige paremini üks proua Hietase artikkel, mille üks usin kommentaator viitsis ära tõlkida.

9. Mait - 3. juuli 2009

Kas te ei peaks kirjutama vastukirja Eesti Päevalehele? See laim kipub juba üle mõistuse olema!

10. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Põhimõtteliselt on Hietaneni kommentaaride avaldamine (mida 8. mai liikumine Arnold Meri teemas tegi) ikkagi temaga koostöö tegemine. Mina isiklikult pean Hietaneni prosovetlikuks ja Kremli-meelseks, vähemalt ajalookäsitluse aspektist. Seega ei pannud Masso mööda millegagi. Kui 8. mai liikumine toetab sõnavabadust ja avaldab mingi Itaalia vasaknaivisti kontrollimata möla, siis milleks põdeda Masso seisukohtade pärast EPLis?

Oudekki: Seega teed ka sina Hietasega koostööd, sest ka sina kirjutad blogis, kus tema arvamusi esitatakse. Veenvad definitsioonid, Stalini, Hitleri ja muide, ka Platoni lemmikud.

11. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Minu kommentaari avaldades tegi 8. mai liikumine koostööd minuga, mille eest aitäh. Mina Hietaneniga siin otseselt mingit koostööd ei teinud. Aga kui käsitleda diskussiooni kui laiemat mõistet, siis jah, miks mitte: diskussiooni puudumine on ilmselt ka koostöö puudumine.

Mind ka ei sega, kui mind Hietaneniga *sellel* tasandil ühte patta pannakse, võiksin temaga diskuteerida igasugu küsimustes. Kui 8. mai liikumine avaldab nn. fašistlikult (õigem termin oleks muidugi natsistlikult, Eestis fašiste ma pole märganud) meelestatute kommentaare, teeb ta koostööd ka nendega (vrd. nn. Delfi seadused Eestis). Nii et Oudekki, pole mõtet hüsteeriliseks minna.

Samuti ei ole mõtet siin demagoogiliste vastuväidetega kaugeneda minu esimene kommentaari mõttest: Masso artiklis ei ole minu meelest midagi ebakorrektset.

Oudekki: ebakorrektne on väide, et me teeme koostööd Kremlimeelsete ja prosovetlike äärmuslastega, ebakorrektne on väide, et me nõustume NSVL-i kriitikute automaatselt fašistideks nimetamisega. Ei tee, ei nõustu. Ebakorrektne on, et ma olen hüsteeriline. Ma olen absoluutselt rahulik, kuid see ei tähenda, et ma lubaksin ennast või Kaheksanda Mai liikumist tembeldada millekski, mis ta ei ole. Vestlemise nimetamine koostööks on veenev definitsioon. Siin blogis vesteldakse.

12. Peeter - 3. juuli 2009

Kaevake see Masso kohtusse! Ta ju laimab teid, süüdistades teid koostöös ei tea kellega! Ei ole ju nii, et mingi tibi Soomest tuleb siia meie õue peale kaklema!

Sirje: Laimab jah! Aa kohtus käimine on tüütu. Ja tibi ta kindlasti pole, see on juba sinupoolne sildistamine.

13. Kaur - 3. juuli 2009

No ma ei saa aru pr Masso kirjatüki mõttest. Kas ta tahab meie Presidenti õpetada? Huvitav, kas see tema kirjatükk on Vaheri@Co tellimustöö, et Presidendile sisse sõita?

14. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Oudekki: “ebakorrektne on väide, et me teeme koostööd Kremlimeelsete ja prosovetlike äärmuslastega”

Ei ole ebakorrektne. Just selgitasin, miks. Ja võin veel selgitada. Kui näiteks ajaleht avaldab minu artikli, siis ta *teeb* minuga koostööd, ka siis, kui ajalehe vaated minu omadega ei ühti. Ja ka vastutab avaldatud sisu eest. Miks peaks blogi või veebiportaal kuidagi teistsugune olema?

Oudekki: “ebakorrektne on väide, et me nõustume NSVL-i kriitikute automaatselt fašistideks nimetamisega”

Masso: “[…] ühinedes Nõukogude Liidu kriiti­kuid fašistideks tembelda­va kooriga”

Märgiksin, et Masso ei räägi “automaatsusest” sõnagi. Siin on tõesti modaalsuse küsimus, aga ma küsiks teisipidi. Keda tembeldab 8. mai liikumine fašistideks (vt. nt. kodukord, kus on sees sõna “fašismipropaganda”) ja sõna “fašism” jookseb saidil korduvalt läbi? Kas on alust eeldada, et 8. mai liikumine tembeldab fašistideks eranditult neid, kes N-Liitu ei kritiseeri? (Eriti arvestades, et natsismi “fašismiks” nimetamine kipub olema — Vseviovi loengute põhjal vähemalt — Nõuk. Venemaa ja hiljem N-Liidu enamlaste ja ideoloogiateenistuse pärand.)

Oudekki: “Ebakorrektne on, et ma olen hüsteeriline.”

Ma sõnastasin asja nii: “pole mõtet hüsteeriliseks minna”; mitte aga nii: “sa oled hüsteeriline”. Seega on ebakorretne sinu väide, et miski, mida ma ei ole öelnud, on ebakorrektne.

15. Peeter - 3. juuli 2009

Tegelikult ma ei tahtud seda pr Massost sildistada. Aga tahtsin Lutsu parafraseerida ja valisin “tibi”.
Aga see selleks, mul on kehv tunne, kui loen EPL kommentaare. Näib, et Masso küündimatus polegi nii ilmne nagu ma arvasin. Tal on mingi vimm või irratsionaalne viha. Aga miks peaks? Kui talle see võrdlus Hietaneniga ei meeldinud, kirjutanuks siis siia vastav kirjutis. Ma arvan, et oleksite selle avaldanud.

16. ants - 3. juuli 2009

Oudekki – Jätaks nüüd selle keerutamise ‘koostöö’ ja ‘hüsteeriliseks minemise’ ümber. See on ju ainult üks demagoogiline jama!
Küll aga huvitab mind Sinu seisukoht tänase OSCE resolutsiooni kohta, mis võrdsustab natsismi ja kommunismi kuriteod.
Samuti ei mõsta ma Sirjet, kelle eilsest blogist on lugeda, et mingit NL (resp. Venemaa) 50a. okupatsiooni ei olnudki, ja ei olegi selge, et mis asi see okupatsioon üleüldse on!

Oudekki: kuule, ära nii suurelt… Ma ei ole ju mingi poliitiline võim, kes resolutsioonide osas seisukohti võtab. Üldjoontes pean ma muidugi õigeks ja väga oluliseks, et ideoloogia ei õigustaks kuritegusid, s.t. et ühest ideoloogiast lähtuvad kuriteod ei saa olla väiksemad või vähemhullemad kui teisest ideoloogiast lähtuvad kuriteod. See, et OSCE seda kinnitab, on ainult meeldiv.

17. Oudekki - 3. juuli 2009

Ants, õige, demagoogiline jama. Kuid ma pean oluliseks selle demonstreerimist.

Me ei ühine ka mingisuguse kooriga. Mis puutub fašismi, siis näiteks Merriam-Webster ütleb:
1: often capitalized : a political philosophy, movement, or regime (as that of the Fascisti) that exalts nation and often race above the individual and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition
2: a tendency toward or actual exercise of strong autocratic or dictatorial control <early instances of army fascism and brutality — J. W. Aldridge

Merriam-Webster kindlasti ei lähtu NSVL-i ideoloogiateenistuse pärandist. See võimaldab fašismi kasutada üldmõistena, kus Itaalia fašism on alamõisteks. See on läänemaailmas küllalt tavaline.

Koostöö mõiste Hasta la Pasta käsitluses on veenev definitsioon. Tavakeeles tähendab koostöö siiski koos tegutsemist, mingitel ühistel alustel (koos + töö). Kui me defineerime koostöö suvalise kokkupuutena, vestlusena, siis me muudame selle sõna loogilist tähendus. Samas “koostöö Kremlimeelsetega” omab negatiivset emotsionaalset tähendust ning seda “koostöö” ümberdefineerimine kokkupuutena ei muuda. Niisugust tegevust nimetas Charles L. Stevenson “veenvaks definitsiooniks”. Nagu üteldud, neid kasutasid meeleldi oma retoorikas Hitler ja Stalin, kuid ka Platon.

Hüsteeriliseks minek on samuti tähenärimine. Ei ole mingit alust väita, et ma oleksin näidanud üles tendentse hüsteeriliseks minna. Aga sellel teemal ma rohkem ei soovi küll vestelda.

18. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat: koostöö = “kahe v. mitme isiku, isikute rühma vm. ühine v. kooskõlastatud töötamine v. tegutsemine; selle tulemus”.

“Ühistest alustest” rääkima hakkamine on ilmselgelt järjekordne katse mõiste tegelikku sisu kuhugi kallutada. Mis tähenärimist puudutab, siis siinsed vasaknaivistid teevad seda üsna meeleldi (“mis üldse on okupatsioon”?; “kas vabadussõda” või “kodusõda”? jne.) See tähenärimine on üsna sarnane sellele, mida Venemaa kasutab praegu Eesti-vastaseks propagandaks.

Mina ka ei viitsi rohkem seda teemat jaurata, sest olen oma poindi veenvalt tõestanud ja jään selle juurde, et Masso sõnavõtt oli küll subjektiivne, kuid jäi sõnavabaduse raames mööndava korrektsuse piiresse.

Aga andke Masso siis kohtusse. Ette kaotatud on teil see kohtuasi.

Oudekki: väga hea osutus. Ei eksisteeri mingit ühist või kooskõlastatud tegutsemist ning seega ei eksisteeri ka selle tulemit 8. Mai Liikumise ja Kremlimeelsete või prosovetlike äärmuslaste vahel. Vestlus ei ole ühine või kooskõlastatud tegutsemine. Kohtusse me loomulikult proua Iivi Anna Massot pelga eksituse ja arvamuse pärast ei anna, ma loodan, et ta tutvub selle blogiga ja saab teada, et ta tegi faktivea ning tema kartustel meie siiruse osas demokraatia eest võitlemisel ei ole mingit alust. “Vasaknaivism” on demagoogia.

19. ants - 3. juuli 2009

Üks asi veel – ma ei saa kuidagi nõustuda Oudekkiga, et kõik need eesti poisid, kes Sinimägedes venelasi mõned päevad kinni pidasid oma naiivses lootuses Eesti iseseisvuse taastumisele ja need, kes vene rahvuslikku ülemvõimu kritiseerivad, on fashistid.
Nii et oma tõetera on minu arvates Iivi Masso jutul siiski sees.

Oudekki: oh, oma mõte oli muidugi sellel artiklil, lihtsalt need väited, mis Kaheksanda Mai kohta käisid ei omanud mingit alust

20. Andrus - 3. juuli 2009

Hasta..kirjutab
“Kui näiteks ajaleht avaldab minu artikli, siis ta *teeb* minuga koostööd, ka siis, kui ajalehe vaated minu omadega ei ühti. Ja ka vastutab avaldatud sisu eest. Miks peaks blogi või veebiportaal kuidagi teistsugune olema?”
No-noh, see on küll selge demagoogia.
Selline arvamus küll sõna “koostöö” määratlusega eesti keeles kokku ei lähe. Ja kui sa tuled välja jutuga, et sinu artikkel ilmus koostöös toimetusega pelgalt sellepärast, et ajaleht su töö ilmutas, siis on see küll natuke suurusehullustuse moodi.

Vastutus on hoopis midagi muud kui koostöö.

Bakalaureusetöö retsensent ntx ei tohi teha mingit koostööd retsenseeritavaga, kuigi ta vastutab kraadi andmise eest. Igasugune koostöö on siin lausa kraadi andmise põhikirjaga välistatud. Sageli on keelatud retsenseerida isegi inimest kellega on varasemad ühised artiklid.
Sõna “koostöö” tähendab ikka ühiselt kavandatud tegevust, kus on igal koos tegijal omad ülesanded.

21. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Fašismi mõiste käsitlus on muidugi omaette huvitav teema. Websterile eelistan maailma suurimat sõnastikku, OED-d. Seal on öeldud nii (Fascist):

“One of a body of Italian nationalists, which was organized in 1919 to oppose communism in Italy, and, as the partito nazionale fascista, under the leadership of Benito Mussolini (1883–1945), controlled that country from 1922 to 1943; also transf. applied to the members of similar organizations in other countries. Also, a person having Fascist sympathies or convictions; (loosely) a person of right-wing authoritarian views. Hence as adj., of, pertaining to, or characteristic of Fascism or Fascists.”

Nagu näha, on fašismi nimetamine millekski lihtsalt paremäärmuslikuks vabam, kõnekeelsem kasutus. OED esimene ingliskeelne lausenäide sõnaga “Fascist” on pärit 1921. aastast (OED põhjalikkust arvestades on ka põhjust oletada, et see on üks esimesi kasutusjuhtumeid inglise keeles) ja kõik sealsed 1920ndate kasutusnäited puudutavad ikkagi Itaalia fašismi. Umbes samal ajal võeti “fašism” (Vseviovi loengute põhjal jällegi ütlen seda) kasutusele Venemaal, kus seda ideoloogilistes huvides üldistati. Seega on hea põhjus oletada, et termini “fašism” üldistamine tekkis enne vene keeles ja alles siis inglise keeles.

Oudekki: jah, ilus selgitus ka see. Kuid see, mis keeles mingi sõna kunagi tekkis, ei tähenda, et selle sõna kasutaja automaatselt pooldaks mingi riigi režiimi, kus too keel kasutuses on, seda enam, kui selline kasutusviis on laialt kõnekeelselt levinud ka mujal. Ma ise eelistan kasutada “Itaalia fašism” või siis muidu selgelt osutada, kui ma Mussolini parteist räägin ning fašismi üldmõistena kasutada, mugevuse pärast. Mõnikord ka natsism-fašism. Kuna ma olen Itaalias, siis üldiselt on siin fašismi tähistus selge, seepärast ei ole seni pidanud vajalikuks täpsemalt lahti seletada. Vestlus konstruktiivne ja kasulik :)

22. Peeter - 3. juuli 2009

Hasta La Pasta eksib, minu meelest on see kohtuasi kindla peale võidetud. Küsimus ongi vaid selles, kas mäng tasub pulki. Aga ma arvan, et asjalikke juriste, kelle käest nõu küsida kas võtta või jätta on 8.mai toimetusel küllalt.
Ja tegelikult võiks argressiivne rumalus ka karistatud saada.

Oudekki: loodan, et piisab veale osutamisest :) Kohtusse minekuks peaks olema aga konkreetne kahju ning ma loodan, et selle tekkimist saab sõnade abil vältida. Rumalus on esimene inimõigus.

23. Tanel Vallimäe - 3. juuli 2009

Sattusin juhuslikult (tegelikult ikka Facebooki Su poolt pandud viite järgi) siia päris huvitava vaidluse keskele. Pole varem mõelnud, kes on fashist ja kes mitte. Kuid ma julgeks lihtsalt arvata, et pole õigustatud kuulutada J.S. Milli “Vabadusest” pärit individuaalsuse ja sõna- ja muude vabaduste ideaale ning siis kusagil sealsamas tuletada meelde, mida ütles üks või teine Itaalia vangis istunud härrasmees – eriti kui viimaste arusaam indiviidi võimetest ja tähtsusest on Milliga võrreldes oluliselt skeptilisem. Millist peaks piisama.
(Ning veel: vangis olemine pole veel mingi eriline tõegeneraator; nagu I. Vene kuskil Negri ülistuse peale kostis, siis Hitler oleks ka kindlasti mitu raamatut kirjutanud, kui oleks kauem vangis olnud.)
Tervitused.

Oudekki: Nimetatud härrasmehe kirjutatule lihtsalt põhineb väga suur osa Itaalia poliitikast. Oluline on see, et tema mõtted ei saanud olla mõjukad seni, kuni ta oli vangis. Ükskõik kui tähelepanuväärseid ideid ei genereerita, kuni neist avalikult rääkida ei saa, ei ole tegemist avaliku arutelu ja ühiskonnakujunduse osaga. Ma tuletasin meelde, et härra Gramsci ütles midagi, mitte mida ta ütles :) See, mida me tema mõtetest arvame ei puutu asjasse, ka tema mõtetele rakendub Milli sõnavabadus :)

24. Margo - 3. juuli 2009

Tanel, ma arvan, et tähestikust piisab ja sul pole mingit vajadust enam siin lauseid moodustada. ;)

See Oudekki tark kirjutis, millele sa viitad, on ka emotsionaalselt väga ilus. Ma lugesin seda kohe mitu korda. Ja vanglat ei olnud seal mainitud küll mitte tõegeneraatorina. See oli lihtsalt kurb hoiatav näide, mis võib juhtuda totalitaarses ühiskonnas mõtleva inimesega.

Oudekki: aitäh heade sõnade eest. Aga püüaks kuidagi nii, et üksteist siin juurikatega ei loobiks…

25. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Nagu öeldud, rohkem vaielda ei viitsi. Mis puudutab fašismi üldistatud tähenduse tulekut eesti keelde, siis läks see siin laiemalt käibele pärast 1940. aastat, ja ilmselgelt mitte inglise keele mõjul. Seega eesti keeles on ikka küll nõukapärand see.

Aga kui siin eelistatakse kasutada “fašismi” valdavalt selles ebamäärases, üldistatud tähenduses (pean silmas igasugust “autoritaarset paremäärmuslust”, nagu OED osutab), siis teen ettepaneku lisada kodukorras “fašismipropaganda” kõrval ebasoovitavaks ka “autoritaar-vasakäärmuslik” (või vähemalt prosovetlik ja stalinistlik) propaganda. Võrdsus peab ju olema. Muidu jääb vägisi mulje, et 8. mai liikumine sallib sõnavabadust ühes äärmuses, kuid teises mitte.

Ja sellisel juhul oleks teil meeldiv võimalus modereerida ka kodanik Hietaneni (kellega, nagu ma aru saan, 8. mai liikumise vaated ei ühti) propagandistlikke sõnavõtte.

Oudekki: aitäh soovituse eest. Fašismi (ja natsismi) propaganda on siin äärmiselt ebasoovitatav lähtuvalt sellest, et 8. mail tähistab Euroopa võitu natsismi ja fašismi üle. Seega on äärmiselt kohatu selle sündmuse meenutamiseks tehtud kohas teha fašismipropagandat, sellest lähtuvalt niisugune piirang. Loomulikult püüame jälgida, et siin ei oleks laimu ning ei salli vägivallaõhutamist.

26. Margo - 3. juuli 2009

Polnud ju juurikas, see oli Taneli stiilis mõttearenduse järg.
No misasja, et “Millist peaks piisama”. Mis mõttes? Ja fraas “pole õigustatud kuulutada…”. Õigustatud? Mida siin see sõna siin küll peaks tähendama? Millise õigussüsteemi alusel ja millise loogika järgi?

Oudekki: juurikas oli see, et las inimene ikka kommenteerib, kui ta soovib ja kodukorraga vastavuses on.

27. Olli - 3. juuli 2009

Hasta la Pasta kirjutab: “kodanik Hietanen”. Mis riigi kodanik ta on? Mina arvasin, et ta on soomlane! Kas tal tõesti on meiega sama kodakondsus ?

28. E. - 3. juuli 2009

Brrr… hei, ma palun, ärgem muutugem väiklaseks!
Lihtaslt piinlik jokitamine, lausenärimine ja poliitliklus selle sõna kõige halvemas mõttes!

29. Tanel Vallimäe - 3. juuli 2009

Aitüma, Oudekki vastuse eest. Aga jah, mõtteka ja vaba arutluseni läheb ka siin natuke veel aega:) (Tähestikuga mul tõesti enam vististi nii värsked mälestused pole nagu sellele tähelepanu juhtijal.) Proovime arutada kunagi kuskil mujal edasi, kui on mahti.

30. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Üks asi veel, ehkki ütlesin, et vaielda ei viitsi. Pigem siis minu küsimus liikumisele, et asi selge oleks.

Oudekki: “Ei eksisteeri mingit ühist või kooskõlastatud tegutsemist”

Kas Hietaneni artikkel avaldati siin tõesti nii, et liikumine ja Hietanen seda avaldamist ei kooskõlastanud? Et ükskõik mida Hietanen teile saadab, te kokku leppimata avaldate?

Oudekki: Hietanen ei ole 8. mai blogile kunagi ühtegi artiklit saatnud. Hietanen avaldas ühe artikli oma blogis kuu aega enne seda, kui proua Masso sama tüüpi artikkel EPL-s. Meie valisime selle teatud retoorika näiteks (üks lugeja oli nii lahke ja tõlkis selle eesti keelde). Lähtusime copyleft põhimõttest, et tõlkida võib viidates originaalile. Leena Hietanen hiljem kinnitas oma nõusolekut, kirjutas paar kommentaari, mis tekitasid elava arutelu.

Sirje: Ma võiks lisada, et see tõlgitud artikkel seisis meil tükk aega, kuna paljudele meie liikmetele tundus see liiga jõhker. Siis kui ilmus Masso jutt, tundus, et võiks ju avaldada, kuna sarnasus tundus väga suur olevat. Pealegi oli tõlkija pettunud, et ta tegi suure töö ja me ei avalda.

31. Olli - 3. juuli 2009

Kulla Hasta La Pasta!
Ega ma asjata seda kodaniku asja ei küsinud! Ega sa äkki Iivi Anna Masso pole? Et nagu loomulikult tuli sul see “kodanik Hietanen”.

32. Hasta La Pasta - 3. juuli 2009

Ei ole Masso :) Sinu küsimus tundus nii jabur, et ma ei viitsinud sellele vastata. Kui kodakondsuseta isikud välja arvata, on iga inimene mingi riigi kodanik.

Sattusin siia juhuslikult, ja võib-olla mulle see blogi isegi meeldiks, aga kohati on siin asju, mis vähemalt minu silmis kogu üritust diskrediteerivad. Ma ei saa mingeid fakte esitada ega tõendusi selle kohta, sest see on tunde küsimus, aga mulle näib, et siin ilmuvad asjad on kohati rõhutatult torkivad (kalduvus “normanismideks”?), ja vähemalt näiteks Meri-itaallase artikli puhul ka ikkagi samuti asjaolusid moonutavad ja nihutatud rõhkudega (ma ei heida seda itaallasele ette, aga minu suhtumise määrab tema suhtumise küll).

Tõesti asjalikus veebikohas (s.t. kui mina oleks selle blogi pidaja) ma igasugust sellist äärmusjura küll ei avaldaks. Mulle on ka sõnavabadus kallis, ja ma nõustun, et igasugused inimesed (ka paremäärmuslased) võiksid saada vabalt oma arvamusi avaldada, kuid ma pole kindel (jällegi, kui mina sellist sõnavõtukohta peaksin), kas just minu blogis.

Absoluutne objektiivsus inimese mõtlemises on võimatu, aga (tunde järgi ütleksin), et on subjektiivsusi, mis lähevad üle normaalsuse piiri. Nõustun muide, et natsistlik subjektiivsus on minu jaoks piire ületav, aga täpselt samamoodi on seda ka Hietaneni ja selle itaallase jutud: need ei võtagi ju oma eesmärgiks objektiivsust, vaid juba alustavad mingist väga subjektiivsest tõekspidamisest (nt. tõekspidamine, et “Meri oli ilmtingimata kangelane” või tõekspidamine, et “ma pean tõestama, et Eestit ei okupeeritud” — selle asemel, et küsida “kas Meri ikka oli kangelane?” või “kas Eesti okupeeriti?”), ja seda minu jaoks hägusatel eesmärkidel.

33. Mart - 3. juuli 2009

kahju kui kõrgharidusega politoloog endale lahmimist lubab ja lisaks seadusloomealast ignorantsust näitab. üsna labase ja väsinud mulje jättis see Masso kirjutis.

34. Oudekki - 3. juuli 2009

Noh, me püüame artiklit valida artiklis sisalduva põhjal, mitte selle põhjal, millisesse rühmitusse autor üldiselt kuulub (kuigi kindlasti, võimuesindajate arvamused on teinekord olulisemad avaldada). Lisaks, ma arvan, et on küllalt oluline levitada artikleid, kus Eestis mitteelavad inimesed Eestist kirjutavad, lihtsalt, et teada, mida ja kuidas mujal maailmas mõteldakse.

Kui proua Hietast võib tõesti marginaaliks nimetada (ja oli avaldatud retoorikanäitena), siis härra Giulietto Chiesa on mitte ainult tunnustatud ajakirjanik (L’Unità, La Stampa, Rai, vaid oli tol hetkel ka europarlamendi liige, kuuludes alguses ALDEsse ja pärast sotsialistide hulka). Tema niisugune artikkel oleks vabalt võinud ilmuda suvalises lääne peavoolumeedias, just sellepärast. Ma arvan, et on oluline teada, mismoodi Eestit võiks kajastada ja kuidas asjad paistavad teisest kultuurist tulejatele.

Pealekauba käisid tema argumendid konkreetse kohtuprotsessi üle: küsimus ei ole, kas härra Meri oli kangelane vaid küsimus on, mismoodi mõistetakse õigust (ja kas ehk mõned prioriteedid paigast ei ole). Oluline tundus mulle ka see, et Eesti meedia millegipärast ei avaldanud kuskil, et nad oleksid käinud ka Merilt intrvjuud võtmas. Peavoolumeedialt ootaks küll, et mitte ainult kohtuprotessi ühele poolele sõna ei antaks. See, mis ta Merist arvab, ei muuda absoluutselt inimväärse kohtlemise ja prioriteetide argumenti.

Rõhutatult torkivad on paljud asjad jah, sest kuidas muidu arutelu tuleb, kui ei torgi? Ma arvan, et veendunud liberistile tunduvad siin jälle hoopis mõned muud artiklid “äärmuslikud” ja “subjektivismi piiri ületavad”. Igasugune poliitiline arvamusavaldus tekitab vastaseid – kas sellepärast peaks positsioonidest loobuma? Igaühte häirib midagi, see on paratamatu.

Kummaline tundub mulle aga see, et “kui keegi Hietast avaldab, siis ta on kremlimeelne”. Oleks siis, et avaldataks järjepidevalt Hietast, aga kui selle blogi artiklitest mingit statistikat teha, siis ei ole ta sugugi peateema, kaugel sellest. Ka Hietase mõtetest peab saama vabalt rääkida, Hitleri mõtetest peab saama vabalt rääkida, Stalini mõtetest… Kui ei räägi, siis ei saa ümber lükata. Mina näiteks enne selle artikli lugemist ei teadnud üldse, mida ja kuidas Hietanen argumenteerib, aga tahtsin teada, sest Eesti meedia muudkui kõneles temast :-)

Ühes Bologna ülikoolis kohustusliku kirjandusena kasutatud kodakondsuspoliitika tekstide kogumik sisaldab nii Mussolinit kui Hitlerit.

Vasakpoolse enesekriitika osas soovitan aga lugeda: https://8mai.wordpress.com/2009/02/09/mu-pea-on-tais-raskeid-motteid/

35. Päikesehunt - 4. juuli 2009

Vasakäärmuslased ei ole kunagi head lambad olnud ja seega ei ole pikemaks ajaks ühte lauta kunagi mahtunud. Bolševikud hävitasid menševikke ja anarhiste, rahvussotsialistid kommuniste ja sotsdemme jne.
Eelpool vaieldi fašismi mõistest nii ja naa. Peame ikka rääkima fašismist nii, nagu seda sõna meie sõimajad mõistavad. Sõimusõnaks sai aga see sõna 1941 aastal, kui kapral Aadu tungis kallale veel-mitte-generallissimus Stalinile. Sama aasta sügisel pidid Eesti koolidesse saabuma õpikud mõlema rahvausvahelise töölisliikumise juhi piltidega.
Stalinistlikule propagandale sai itaalia sõna “fašism” taeva kingituseks, millega kaeti kinni rahvusSOTSIALISMI vasakpoolsus. Propamasin läks täistuuridele tööle ning mõne aja pärast kuulutati Saksa tüüpi sotsialism hoopis paremäärmusluseks (tobe värdpaarissõna, kus üks sõna välistab teist) ja sõnaga “fašism” märgistati kõik inimvaenulik..

Aga pr. Masso sulest oli Päevalehes väga tore ja märki tabanud nupp. Online kommentaariumiski tuli välja Eesti vaskaäärmuslaste naeruväärsus – me ei ole kommunistid/stalinistid ega Kremli hääletorud aga… Teisisõnu oma tegelikule olemusele mittevastavat rolli on raske veenvalt esitada isegi professionaalsel näitlejal, teadlikult luiskaval tavakodanikul ei tule see reeglina üldse välja.

Sirje: esimene osa kommist on on enam-vähem aga päevalehe kommijaid hindad sa küll tugevalt üle. See on kena väike ringkond inimesi ja 1 osa neist “hindavad” konkreetseid isikuid, kellega neil enda arvates on mingi kana kiskuda. Nii nagu need päevalehe kommijad pole mingi arvestatav osa arvamusega inimestest, pole ka nende “ründeobjekt” näitaja Eesti vasakäärmuslastest. Imelikul kombel on nii need kommijad keskealised ja vanemad nagu ka eesti vasakäärmuslased. 8. mai liikumise tegelastest pole keegi EKPsse kuulunud, kuna nad on liiga noored selleks. küll on aga need kommijad, kes siiani üritavad oma minevikku rusikatega vehkides puhtamaks õhutada.

36. Hasta La Pasta - 4. juuli 2009

Oudekki: “Pealekauba käisid tema argumendid konkreetse kohtuprotsessi üle: küsimus ei ole, kas härra Meri oli kangelane vaid küsimus on, mismoodi mõistetakse õigust (ja kas ehk mõned prioriteedid paigast ei ole).”

Jah, formaalselt tõesti, ja sellepärast ma ka ütlesin, et ma ei saa tõendada (ega loogiliselt argumenteerida). Tema artiklist kumab siiski minu sisetunde järgi läbi see, et autorit kannab kindel veendumus Meri vapruses (“Kes on Arnold Meri, seda teavad paljud eestlased: esimene Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kodanik, kes sai Nõukogude Liidu kangelase Kuldtähe medali vapruse eest, mida ta näitas üles natsismivastases sõjas. Aga tänapäeva Eestis see ei ole voorus.”) — Autor ei sea seda vaprust küsitavaks, ta esitab selle artikli kontekstis sama hästi kui faktina. Mina isiklikult julgen kahelda asjaoludes, mille eest Meri oma medali sai, ja selles, kas ta tegutses õige asja nimel, aga see pole teema. Samas ma ei saa sellist artiklit väga tõsiselt võtta, sest seal on selgelt kontrollimata fakte, isegi kui formaalne argumentatsioon räägib peamiselt millestki muust. Ja lisaks, näiteks Nürnbergi protsess oli ka poliitiline, kas Chiesa (või 8. mai liikumine) sooviks ka seda hukka mõista?

Mis Euroopa Parlamenti puudutab, siis vahelduse mõttes võiks siin avaldada ka mõne Le Peni artikli. Kindlasti keegi viitsib tõlkida. Kas 8. mai liikumine teeks seda?

Oudekki: Kui Le Pen kuidagi asjasse puutuks või midagi huvitavat ütleks, jah. Ta kindlasti ei ole meie esimene valik, sest meie esimene valik on mitte-liberistlikud ja/või vasakpoolsed tekstid, siis Eestit puudutavad tekstid, feministlikud tekstid ja igasugused muud asjad. Alati võib proovida meile artikleid tõlkida, heameel oleks. Chiesale võid Nürnbergi osas aga kirjutada, ta enda eest räägib ise ja vastab kirjadele. Chiesa tõepoolest austas Arnold Merd, aga see ei tee tema argumenti sugugi vähem kehtivaks, sest kriitika kohtuliku asjaajamise osas ei tulene sellest austusest.

37. z - 4. juuli 2009

“Oudekki: Hietanen ei ole 8. mai blogile kunagi ühtegi artiklit saatnud. Hietanen avaldas ühe artikli oma blogis kuu aega enne seda, kui proua Masso sama tüüpi artikkel EPL-s. Meie valisime selle teatud retoorika näiteks (üks lugeja oli nii lahke ja tõlkis selle eesti keelde). Lähtusime copyleft põhimõttest, et tõlkida võib viidates originaalile. Leena Hietanen hiljem kinnitas oma nõusolekut, kirjutas paar kommentaari, mis tekitasid elava arutelu.

Sirje: Ma võiks lisada, et see tõlgitud artikkel seisis meil tükk aega, kuna paljudele meie liikmetele tundus see liiga jõhker. Siis kui ilmus Masso jutt, tundus, et võiks ju avaldada, kuna sarnasus tundus väga suur olevat. Pealegi oli tõlkija pettunud, et ta tegi suure töö ja me ei avalda.”

Huvitav, millena see Hietaneni artikkel siis liiga jõhker tundus – retoorika näitena või? ;-) Või kardeti paista liiga otseselt vasakäärmuslastena?
Kas tõesti polnud “retoorika näitena” puhtamat Nõukogude korra ülistust ja fashismi paranoiat nõuka aja Eesti ajakirjandusest võtta, et seda pidi hakkama soome keelest tõlkima?

Ja järjekord: 1) meie valisime (meie, kes me oleme Hietaneni blogi püsilugejad?) 2) lugeja tõlkis 3) tõlkija oli pettunud, kui seda artiklit ei avaldatud – suisa geniaalne demagoogia – “tulla tõlkijale vastu”, kellelt lugu on tellitud 4) Hietanen kinnitas oma nõusolekut, seega teda informeeriti tõlke olemasolust.
Pole koostöö?

Sirje: tunnistan ausalt: mina soome keelt ei oska, vähemalt mitte nii palju, et ma viitsiksin mingit soomekeelset blogi lugeda. oudekki minu teada oskab soome keelt veel vähem kui mina. seega me kumbki ei loe seda hietaneni blogi. mina teksti ei valinud ka. meil 1 kommentaator tõlkis ja andis meile. (meil oli blogis üleskutse, et kes sooviks välisajakirjandust tõlkida). konkreetselt saatis mulle, sest ma võtsin toimetamise enda õlule. tõlkija mulle kah oma nime ei andnud ja mina ei tea, kes ta on. ei huvita ka. seega süüdistage keda soovite, mina soome keelt ei tõlgi. kui keegi teine kommentaator pakuks mõne teise teksti tõlget, siis oleks 50% tõenäosus, et see ilmuks siin blogis. sama lugu originaaltekstiga. ükski tõsihingeline eesti rahvuslane pole meile oma teksti pakkunud. pole minu asi miks. seega ei ole võimalik arutada teemat, miks meil eesti rahvuslik blogi pole. esimene julge, tehku proovi!

38. Päikesehunt - 4. juuli 2009

…/Sirje: esimene osa kommist on on enam-vähem aga päevalehe kommijaid hindad sa küll tugevalt üle./…

Kas kompliment? Kui jah. siis tänud. Muideks mu kommentaarid on alati vähemalt enam-vähem olnud ;P

…/8. mai liikumise tegelastest pole keegi EKPsse kuulunud, kuna nad on liiga noored selleks./…

Noorus ei ole kunagi olnud segavaks faktoriks olla äärmuslane. Ka Saksa uusnatsid ei ole oma vanuse tõttu kunagi olnud Saksa RSTP liikmed.

39. Mina - 4. juuli 2009

8Mai andis Hietasele selgelt lahmivale ebakompetentsele, Ivi Massot “apartheidi toetajaks” sildistavale propagandatekstile platvormi, pidades seda nähtavasti samaväärseks ja adekvaatseks vastuseks kunagisele Masso artiklile, mille ainus “ebasobiv” külg oli, nagu hiljem välja tuli, fakt, et Masso kritiseeris fašismi termini liiga laialdast ning NSVL ideoloogias vermitud ja tänapäevase VF ideoloogias taasjõustatud kasutamist kaasaegses kontekstis.

Selles raamistikus, võttes arvesse ka muid 8mai ja nende liikmete ideoloogilisi ja maailmavaatelisi ankurdavaid tekste, ma nõustun Ivi Massoga, et 8mai teeb kaastööd ja koostööd artiklis nimetatud isikutega. Sest no nähtavasti ju teeb. Suhtleb ja avaldab – milleks muuks, kui koostööks seda siis nimetada?

Üheks võtmesõnaks selles masendavas kakluses on ka mõndade 8mai aktiivsete liikmete ilmselge, mulle tänaseni suuresti arusaamatuks jäänud antipaatia Masso vastu. Nähtavasti isiklik – sest isegi Oudekki vastuartikkel Masso fašismi-kirjutisele tundus minule sisuliselt suhteliselt samal nõul olevat. Sirje kritiseeriv postitus “Ivi Masso fašismipropaganda” jäi täiesti mõistmatuks. Aga ikka on vaja ära panna.

Müstika…

40. z - 4. juuli 2009

“Sirje: tunnistan ausalt: mina soome keelt ei oska, vähemalt mitte nii palju, et ma viitsiksin mingit soomekeelset blogi lugeda. oudekki minu teada oskab soome keelt veel vähem kui mina. seega me kumbki ei loe seda hietaneni blogi. mina teksti ei valinud ka. meil 1 kommentaator tõlkis ja andis meile. (meil oli blogis üleskutse, et kes sooviks välisajakirjandust tõlkida). konkreetselt saatis mulle, sest ma võtsin toimetamise enda õlule. tõlkija mulle kah oma nime ei andnud ja mina ei tea, kes ta on. ei huvita ka. seega süüdistage keda soovite, mina soome keelt ei tõlgi. kui keegi teine kommentaator pakuks mõne teise teksti tõlget, siis oleks 50% tõenäosus, et see ilmuks siin blogis. sama lugu originaaltekstiga. ükski tõsihingeline eesti rahvuslane pole meile oma teksti pakkunud. pole minu asi miks. seega ei ole võimalik arutada teemat, miks meil eesti rahvuslik blogi pole. esimene julge, tehku proovi!”

Mis selle peale ikka enam öelda oskan… On suht selge, et kui keegi võtab artikli toimetada ja selle oma veebilehel avaldab, on tegu avaldaja-toimetaja valikuga. Ja ka läbi anonüümseks jäävate vahendajate on tegu koostööga, kui artikli autor on avaldamisest informeeritud. Pealegi – kui tegu artikli saatja puhul anonüümikuga, siis kuidas garanteerida, et seda tõlgitud artiklit ei saatnud näiteks Hietanen ise? St ta soovis anonüümselt kaastööd teha ja saatis artikli? ;-)
Ja veel, kui too oleks olnud Hietanen, kes mingil põhjusel soovis oma artiklit teie veebilehel lasta avaldada, siis kas te oleksite selle avaldanud ka siis, kui ta oleks selle otseselt oma nime all teile saatnud?

Sirje: mul hakkab juba ära tüütama, et ma pean tõestama midagi mida ma pole. see tõlkija tõlkis meile enne ikka mitu lugu inglise keelest, enne kui sellise teksti saatis. kui tahad, siis arva, et me oleme vabamüürlased ja illusionistid, aga arvamisest on vähe. tõesta vettpidavate faktidega. vastasel juhul on see laim.

41. analyytik - 4. juuli 2009

8.mai liikumine on räme salaorganisatsioon, kes teeb koostööd kõikvõimalike kahtlaste tegelaste ja rühmitustega ning seda koguni globaalses ulatuses.

Koostööpartneriteks on aegade jooksul olnud näiteks hipid (Hipidel oli õigus! 11. märts 2009), Joseph Stiglitz (Stiglitz: majanduskriisi lahendusvõimalus 9. märts 2009), Ameerika tippluurajad (Halvad uudised Ameerika tippluurajalt 27. Veebruar 2009), mässavad tudengid (Tudengid tõstavad mässu 23. Veebruar 2009), Ameerika hullumajad (Tähelepanekuid Ameerika hullumajast 18. Veebruar 2009), looduskaitsjad (Metsade raiumise ökoloogiline hind 12. Veebruar 2009), šoppamisvastased (Hullumeelne ühiskond ja fundamentalistlik konsumerism 6. Veebruar 2009)… jne, jne.

Ilmselt võib igaüks siin plogis veidi ringi vaadates jõuda järeldusele, et tegemist on ikka kohutavalt ohtlike tegelastega, kes üritavad vaesele süütule Eestirahvale näidata, et maailmas leidub ka teistsuguselt mõtlevaid inimesi ning kõik ei arvagi täpselt nii, nagu siinne natsionalistlik tagurlus ette kirjutada üritab.

Tõesti-tõesti, selline käitumine on ju läbinisti Eestivastane, sest Eestis on teatavasti igasugune mainstream mõtteviisist hälbimine riikline kuritegu, mis peab otsekohe karmi nuhtluse alla langema.

;)

42. analyytik - 4. juuli 2009

Sirje: kui tahad, siis arva, et me oleme vabamüürlased ja illusionistid…

ILLUSIONISTID kõlab päris lahedalt tegelikult. :) 8.mai ongi tegelikult illusioon. No et nagu psühholoogias on need projitseerimised ja muu selline. Teatud kodanlik-natsionalistlikel tegelastel on kangesti vaja leida mingit n-ö illusoorset vaenlast kuhu ja kelle peale oma alateadlikke hirmusid projitseerida. No ja siis leitaksegi – olgu selleks siis Klenski või Hietanen, Lotila või vasakpoolsed, või siis karusnahavastased või 8.mai.

Mõnes mõttes oleks see isegi naljakas, aga teisest küljest on see paraku ka üsna traagiline. Vaadata seda, kuidas üks rahvas – või vähemalt suur osa sellest rahvast – järk-järgult üha sügavamale ja sügavamale paranoilisesse psühhoosi libiseb.

Hüva. Kui mind ei usu, siis kuulake, mida räägib sotsioloog näiteks selle kuulsa sambaga seoses.
Vikerraadio, Päevakommnetaar, 03.07.2009, Andrus Saar.
“Meeleolu, mida sammas endas kannab, sarnaneb väga vaimsusele, mida kujundati Saksamaal möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel.”

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1171291

***

Ah-jaa. Ilmselt tuleks kuulutada Eestis kahtlaseks kõik inimesed, kes juhtumisi pisut Soome keelt oskavad. Sest kunagi ei või ju niisugusel juhul teada, kas nad mitte järsku salaja Hietaneni blogi lugemas ei käi.

43. Serial K - 4. juuli 2009

kodanlik-natsionalistlikel (:
nice

44. analyytik - 4. juuli 2009

Muidex, ma vaatasin ja tuleb välja, et Leena Hietaneni lugu on võetud hoopis Soome Antifašistliku Komitee blogist ja mitte tema enda omast.

Virolainen fasismi Suomessa, 24. tammikuuta 2009
http://antifasistit.blogspot.com/2009/01/virolainen-fasismi-suomessa.html

Ja kui Hietanen oma tõlgitud artikli siit blogist avastas ja ka kommentaariumis osales… So what! Eks sihukest asja juhtub ju ikka vahetevahel.

Näiteks oli siin sihuke artikkel:
Ida-Euroopa kuristiku serval 3. märts 2009
https://8mai.wordpress.com/2009/03/03/ida-euroopa-kuristiku-serval/

Ja autor samamoodi juhuslikult leidis selle ja kirjutas kommentaare, kuigi ta ei saanud diskussioonis hästi osaleda, sest ta ei ei oska Eesti keelt. A siis see arutelu muutuski vist ingliskeelseks, kuigi ma ei mäleta täpselt, kuidas see kulges.

7. Michael Werbowski – 9. märts 2009
Dear Estonian readers,
It seems my article on 20 years of unrelenting neo- liberal reforms in E. Europe, which appeared recently […] has elicted some interest in your fair Baltic country. I am very pleased that it was translated ( my thanks to the translator) into Estonian.

Nii et järelikult 8.mai teeb “koostööd” selle inimesega. Kahtlane värk! Sest Eestirahva arvates on niisugusel juhul ju ilmselt tegemist mingi väga hämara taustaga tegelasega.

Loomulikult juhtub niisugust asja harva, sest neid artikleid tõstetakse ühelt internetileheküljelt teisele või siis viidatakse väga palju ja tavaliselt ei suuda ükski autor nendes kommentaariumides osaleda.

45. Hasta La Pasta - 4. juuli 2009

Äkki Sirje mõtles hoopis illuminaate, mitte illusioniste? Aga eks need rühmitised võivad segi minna küll…

46. z - 4. juuli 2009

Sirje: mul hakkab juba ära tüütama, et ma pean tõestama midagi mida ma pole. see tõlkija tõlkis meile enne ikka mitu lugu inglise keelest, enne kui sellise teksti saatis. kui tahad, siis arva, et me oleme vabamüürlased ja illusionistid, aga arvamisest on vähe. tõesta vettpidavate faktidega. vastasel juhul on see laim.

Aga sa ei pea ju midagi tõestama :-D
Ma lihtsalt väidan, et koostöö kui selline on toimunud (ja selle kohta ma tõin esile faktid teie endi kommentaaridest) – samas, mis tasemel see on toimunud, on iseasi ja jäägu iga lugeja otsustada… (arvamuste paljusus jne.) ;-)

Heh, analyytik aga paistab olevat tõelises sõiduvees temaga eriarvamusele jäänutele siltide kleepimise ja psühhoanalüüsiga :-)
“Natsionalistlik tagurlus”, “paranoiline psühhoos”, “kodanlik-natsionalistlikud tegelased”, “hirmude projitseerimine”…:-D
Võiks siis juba otse välja öelda, et kõik, kes Kaheksanda Mai seisukohtadega ei nõustu on ühed neonatsid, fašistid ja hullud ning parem kui nad siin blogis üldse arvamust ei avaldaks.

47. analyytik - 4. juuli 2009

to: z

Oleks vist parem tõesti, kui natsid ja fašistid siin blogis üldse “arvamust” ei avaldaks. Sest see “arvamus” on niikuinii kõikidele teada.

Hulludega on pisut teine lugu, nende kohta ei ole ma öelnud, et neilt tuleks sõnaõigus ära võtta. Kui palju seda sõnaõigust ühel või teisel puhul neile võimaldada, see on muidugi iseküsimus.

Mis aga puutub väljenditesse “paranoiline psühhoos” ja “hirmude projitseerimine” näiteks, siis ma olen aru saanud muidugi, et paljude jaoks on tegemist peaaegu et võõrkeelse jutuga, millest mitte mõhkagi aru ei saada ja mis seetõttu lihtsalt sõimamiseks tembeldatakse.

Võin siiski öelda, et need terminid ei ole minu jaoks mingi niisama loopmine – need on minu poolt tavaliselt üsna hoolikalt kaalutud ja täpsed ja asjakohased ning situatsiooni kirjeldamiseks sobivad.

Kuna kommenteerimine on üldiselt selline “lühižanr”, siis võib muidugi juhtuda, et tausta on pisut vähe ja seetõttu ei pruugi mõnikord idee päris hästi kohale jõuda. Aga see ei tähenda kindlasti, et mina mingeid valesid termineid või vales kohas kasutan.

Pealegi hulgub siin plogis ringi inimesi, kes juba igasugust artikuleeritud kõnet tunduvad interperteerivat isikliku solvamisena. Neid pole ma paraku suuteline siinkohal eriti aitama. Kui, siis ehk nii palju, et hankigu endale sõnaraamat, siis on võimalik sealt järele vaadata ja pole enam põhjust arvata, et niisugused väljendid nagu “projitseerima”, “manifesteeruma” või “identifitseerima” on mõeldud kellegi hirmutamiseks või solvamiseks või ähvardamiseks.

48. z - 4. juuli 2009

:-D
On iseasi kas siin blogis käib üldse arvamust avaldamas ükski ennast neonatsiks või fašistiks pidav inimene. Või on see pigem silt, mis kleebitakse külge neile, kelle arvamused blogipidajatest erinevad. Rääkides hirmude projitseerimisest, siis nõukaajal nähti ka igal pool fašiste, ometi enamus nendest “kahtlastest” olid lihtsalt olemasoleva režiimi vastased…

49. analyytik - 4. juuli 2009

48. z:
Rääkides hirmude projitseerimisest, siis nõukaajal nähti ka igal pool fašiste, ometi enamus nendest “kahtlastest” olid lihtsalt olemasoleva režiimi vastased…

Kui ausalt öelda, siis jäi pisut segaseks… aga vist ainult õige pisut…
Hüva. Kui me nüüd vaatame praegust olukorda ja kasutame seda sama lauset ja vahetame ainult mõned sõnad ära:

“Rääkides hirmude projitseerimisest, siis praeguse hunta ajal nähakse ka igal pool kremlimeelseid (venemeelseid, moskvameelseid), ometi enamus nendest “kahtlastest” on lihtsalt olemasoleva režiimi vastased…

Selles ongi probleem! Seda ma ju räägingi!
See hirmutamine ja manipuleerimine – see on sama hull kui ennevanasti. Ja kohati näib, et tunduvalt hullem, kuna näiteks 1970.-1980. aastatel ei võtnud nõukogude propagandat enam keegi üleliia tõsiselt. Aga praegu on režiimi käsilasi kõik kohad täis. See kommentaarium siin kaasa arvatud.

50. Hasta La Pasta - 4. juuli 2009

analyytik: “Aga praegu on režiimi käsilasi kõik kohad täis.”

Kas “režiimi käsilane” mitte ei kuulu liigitusena samasse kategooriasse kui “Kremli-meelne” või “fašist”? (Kui juba hirmude projitseerimisest rääkida…)

51. Olli - 4. juuli 2009

Aga Hasta La Pasta ja z!
Lugege analyytiku kommentaarid veel korralikult läbi. Võimaluse korral võtke maha ka kaitseseisund, analyytik ei rynda teid, ta on lihtsalt iroonilise stiiliga inimene. Paigutage loetu nüüd antud olukorra konteksti ja mõtelge natuke. Eksole, targad kommentaarid on analyytikul. Ja nüüd peaks siililegi selge olema, kuidas need tekstid siia tekivad ja kuidas nende tekitamise eesmärk on anda mõtlemiseks ja aruteluks ainet.

52. z - 4. juuli 2009

“praeguse HUNTA ajal” :-D

Ei, Olli, ma ei pea analyytikut ründavaks, ma pean teda hoopis hirmus naljakaks. :-D

(Taandan end nüüd sellest diskussioonist, et mitte inimesi mõnitama hakata.)

53. Oudekki - 4. juuli 2009

Eeh, nii ilus päev oli täna… Ärme enam kakle :) Mina olen kõik sel teemal ütelnud, rohkem ei ütle. Jõudu, jaksu ja head meelt kõigile.

54. Serial K - 5. juuli 2009

ma ütleks, et pärast analüütiku valgustavaid sõnavõtte on suht paigas ka kõik, pole väga mõtet vaielda. lähen tagasi kodanliku natsionalismiga tegelema.

55. mindfck - 5. juuli 2009

Ühe mõtte siiski lisaks siia juurde.
You say you’ll change the constitution
Well, you know
We all want to change your head
You tell me it’s the institution
Well, you know
You better free you mind instead
But if you go carrying pictures of chairman Mao
You ain’t going to make it with anyone anyhow

56. Gallacher - 6. juuli 2009

Lugesin just vanu postitusi, kas kasutaja manic sai bänni vä?

57. Hubbil - 6. juuli 2009

32. Hasta La Pasta: “Kui kodakondsuseta isikud välja arvata, on iga inimene mingi riigi kodanik.”

HLP on pannud kirja uhe motttera surematu Yogi Berra stiilis.

Lugesin ka seda Masso artiklit ahjusoojana. Pani mind kulmu kergitama, mitte rohkem. Massost on siin blogis ka varem juttu olnud. Teine efekt sellel varskel Masso lool oli minu jaoks see, et see on ju suureparane…8. mai liikumine saab endale jalle lugejaid juurde. Ja tosi on, vestlus on taas kaimas.

58. luize - 6. juuli 2009

Tjah, ega Masso ei ütlegi, et 8mai miskit halba teeb. Pigem nagu nending, et suund on sinnapoole. Seda veidram on tagasiajamine, et tegelikult ikka ei ole.
Mina omalt poolt lisaksin, et kui üldse, heidaks ette erapoolikut suhtumist kommentaatoritesse. Ja kommenteerimise keelamise-lubamise põhimõtete valikulist rakendamist. Et fašistiks tembeldamine on millegipärast lubatud. Kui on juba põhimõte, et ei ole vaja solvata, siis võiks seda kõigi puhul rakendada. Minu poolest tehke oma koostööd kellega tahate.

Mis aktsiooni puutub (millest Masso kirjatükk tingitud ilmselt), siis iseenesest õige lüke, aga ma ei ole veel päris täpselt aru saanud, kas seadust kui sellist ei peaks üldse olemas olema või võiks see siiski reguleerit olla. Nii et inimlik oleks ja saaks ka rahumarssida kui vaja. Mõtlesin ka selle peale, mis sest “taseriseadusest” lõpuks sai, mille vastu siin samuti kõvasti protestiti, kas tema ikka mitte vastu ei võetud?

59. mihkel - 6. juuli 2009

Kui Masso kirjutab, et “mistõttu nen­de sii­ru­ses „de­mok­raa­tia kait­se­l” on põhjust ka­hel­da”, siis on ta väljenduses üsna leebe. Mida siin kahelda? Kui ma ei eksi, siis siinsekis blogis toetatakse näiteks GUE/NGL poolt hääletamist, aga kui arvestada et GUE/NGL liikmete programmiliseks eesmärgiks on inimõiguste rikkumine, siis…mida enam kahelda?

Sirje: GUEst olen ma oma isiklikus blogis rääkinud ja paluks minu isiklikke asju teistele mitte laiendada. Äkki tood näite siis sellest inimõiguste rikkumise punktist GUE fraktsiooni mõnes ametlikus avalduses?

60. Leena Hietanen - 7. juuli 2009

Tere jälle. Eesti Päevalehe lugupeetud ajakirjanik Heiki Suurkask on nimetanud SAFKA (Suomen antifasistinen komitea) liikmeid nagu oleksime “stalinistid”. SAFKA on arvamusel, et “stalinist” tähendab Eestis inimist, kes ei pea Nõukogude Liidu kuritegelikkuks riigiks. Kui see nii on, sii meie oleme “stalinistid”.
Me ei kritiseeri Nöukogude Liidu sellepärast et Eestis selle kriitikud kasutavad NL:i kriitikad ainuld enda apartheid-kuriteo varjamiseks.
Mis puututab Iivi Anna Massod ja kas tema on fasist? SAFKA või mina ei ole kunagi otsaselt süüdistanud Massod fasismist. Kuid olen selgelt õelnud tema tugev tõetus Eesti praegusele rasistlikule resiimile on iseloomult näitend fasistlikust mõtlemisviisist.
P.S. Ma ei kunagi pakkunud blogikirjutist “Eesti fasism Soomes” 8. mai liikumisele. Olin siiski positiiviselt üllatunud kui see leidsis tee tõlkituna Eestisse.

61. Gallacher - 7. juuli 2009

Käi p…e oma apartheidi-ja rassismilobaga. See, et sinusugustel lastakse vabalt kirjutada, ongi näide, et taolisi tendentse ei ole ja Eesti riik on liigagi liberaalne teiesuguste vastu.

62. Gallacher - 7. juuli 2009

Oudekki:”Kui proua Hietast võib tõesti marginaaliks nimetada (ja oli avaldatud retoorikanäitena), siis härra Giulietto Chiesa on mitte ainult tunnustatud ajakirjanik (L’Unità, La Stampa, Rai, vaid oli tol hetkel ka europarlamendi liige, kuuludes alguses ALDEsse ja pärast sotsialistide hulka). Tema niisugune artikkel oleks vabalt võinud ilmuda suvalises lääne peavoolumeedias, just sellepärast”

Isegi kui see tõele vastab- too itaallane ilmselgelt valetas ja vassis, täpselt nagu ka üks ta rahvuskaaslane, kes siin blogis kunagi natuke teisel teemal kirjutas.Kui peate vajalikuks eesti teemadel kirjutavate välismaalaste arvamust avaldada, kas siis tõesti pole võimalik leida inimesi, kes kirjutatavast teemast midagi ka jagaks?

63. analyytik - 7. juuli 2009

60. Leena Hietanen – 7. juuli 2009:
“P.S. Ma ei kunagi pakkunud blogikirjutist “Eesti fasism Soomes” 8. mai liikumisele. Olin siiski positiiviselt üllatunud kui see leidsis tee tõlkituna Eestisse.”

Minu meelest on aga üllatav pigem see, et kui Eestis kritiseeritakse aktiivselt näiteks Leene Hietaneni ja Johan Bäckmani kirjutisi, siis millegipärast ei peeta vajalikuks neid kirjutisi Eesti keeles avaldada. Isegi mitte pisut pikemaid näiteid raamatutest või artiklitest. On ehk arusaadav, kui kõiki asju kohe ei tõlgita, aga mõned stiilinäited võiksid ju olla.

Näiteks Jonan Bäckmani raamat Pronssisoturi? Eesti ajalehtedes ja internetis oli sellest juttu ning tundus, et sajad inimesed muutkui arvasid ja kommenteerisid. Aga paljud seda üldse lugenud on?

Hee! Vaatasin raaamtukogu kataloogist ja täiesti olemas:

Viron kylmä sota : pamfletti / Leena Hietanen
Ilmunud Helsinki : WSOY, 2008

Johan Bäckmanilt oli koguni kaks asja, aga Pronssisoturi raamatut küll mitte.

Venäjän organisoitu rikollisuus / Johan Bäckman.
Helsinki : Oikeuspoliitinen tutkimuslaitos, 1996.

The inflation of crime in Russia : the social danger of the emerging markets / Johan Bäckman
Helsinki, 1998

See asi meenutab nüüd küll üsna palju nõukogude aega, kus ilmus kõvasti kriitilisi kirjutisi igasuguste lääne ühiskonnateadlaste ja filosoofiate ja muu sellise kohta, kuid neid autoreid endid ei tõlgitud. Tihtipeale oligi ainus võimalus mõnest autorist aimu saada sel moel, et kriitilise raamatu lõppu oli tõlgitud mõni stiilinäide, näiteks mõni lühem lugu või artikkel.

Nii et tegelikult tuleks ikka nii teha, et tõlkida autorilt mõni lugu ja siis kritiseerida tema seisukohti. Aga kuna Eesti natsionalistlik tagurlus kardab ilmselt nii meeletult igasuguseid teist laadi arvamusi, siis niisugust asja siin maal muidugi ei tehta. Nõme mu meelest!

64. Hasta La Pasta - 7. juuli 2009

Ilmselt esitas analyytik üleskutse siinsele vasakkonnale, sest kes muu selliseid asju ikka väga tõlkida tahaks/viitsiks? Või on Eesti ühiskond in corpore süüdi, et keegi eriti ei soovi jabur-vasakäärmuslikke teoseid kirjastada? Vahest see ongi fašism/hunta à la analyytik?

Isiklikult arvan, et miks peakski “natsionalistlik tagurlus” oma kulu ja kirjadega sellist jura levitama.

65. sirje - 7. juuli 2009

Täna oli õhtulehes Martin Helme arvamus: Vormilt rahvuslik, sisult…”. Mina loen sealt välja, et eesti rahvuslastele teeb muret, et eestis on reklaamid, infotelefonid jpm peale eesti keele veel venekeelsed ja vahest lausa inglisekeelsed. Et Helme (kes väljendab ju eesti rahvuslaste arvamust) sooviks, et Eestis oleks igal pool kasutusel vaid eesti keel. Kui mina sellise arvamuse kohta leian, et eesti rahvuslased on natsid, kas siis mina olen automaatselt stalinist?

66. mihkel - 7. juuli 2009

“Kui mina sellise arvamuse kohta leian, et eesti rahvuslased on natsid, kas siis mina olen automaatselt stalinist?”

Ei, automaatselt ei ole.

67. E. - 7. juuli 2009

Sirje, kui sa sellise arvamuse kohaselt leiad, et eesti rahvuslased on natsid, siis teed sa lihtsalt järeldusvea. Stalinismi see ei toeta ega välista.

Noored antirahvuslased kipuvad reeglina tegema selle vea, et nad võitlevad sellise ägeduse ja sallimatusega (ja sama suure ignorantsusega) igasuguse rahvusluse ja rassismi vastu, et neid võib liialdamata kutsuda… rassistideks. Nad vihkavad ühte riiki ja nad vihkavad ühte rahvust, aga kuna nad ise kuuluvad sellesse rahvusesse (ja on selle riigi kodanikud), siis peavad nad oma rassismi oma hingeõilsuse avalduseks, oma peene hinge kõrgendatud enesekriitikaks.

See blogi on üpris-üpris rassistlik.

68. analyytik - 8. juuli 2009

67. E. – 7. juuli 2009:
Nad vihkavad ühte riiki ja nad vihkavad ühte rahvust, aga kuna nad ise kuuluvad sellesse rahvusesse (ja on selle riigi kodanikud) … jne

Jäi siis niisugune näide ette. Aga ma ei tahtnud tegelikult sellest kommentaarist rääkida, vaid see lõik mulle kuidagi assotsieerus… Et nagu sünkronisatsioon või nii. Jungi terminoloogiat kasutades.

(Tähelepanu kirjaoskamatud ja harimatud natsirajakad! ‘assotsieeruma’ ja ‘sünkronisatsioon’ ja ‘terminoloogia’ – need ei ole sõimusõnad. Ja Jung ei olnud vasakäärmuslane. Tõenäoliselt. Kuigi ma teda isiklikult ei tundnud küll. :) )

A nüüd siis teemast.
Sai nimelt äsja vesteldud pisut ja siis umbes sellest, et ennevanasti oli ühiskonnas igasugu alternatiivseid tüüpe. No et hipid ja punkarid ja dissidendid jne. Ja neid oli igasuguseid ja palju. Aga praegu ei ole. Või on väga vähe. :( Et selline protestivaim ja isemõtlemine ja revolutsiooniline meelsus, et see on kuidagi kadunud. A vanasti oli.

Nii. Ja siis kuidagi oli juttu, et see alternatiivsus ja kontra, et see oli nõuka ajal justkui RIIGI vastu. Või “süsteemi” vastu. Ja siis mõte läks edasi, et kuna partei ja rahvas ja riik olid nõuka ajal ühtsed, et siis olid nagu üks ja sama.

Jajah. Mul see mõte on veel nigu embrüonaalses staadiumis, aga kas pole mitte nii, et kui keegi praegu akkab alternatiivi või kontrat panema miskit moodi, siis seostatakse seda automaatselt nagu RIIGI vastu olemisega. Jajah. Et see oleks nagu nõukogude igand siis või nii.

No nagu see suhtumine siin ka. Et mõned teevad veits alternatiivse blogi, a siis kohe kari “vabariigi valvureid” platsis, kes arvavad et riik on hädaohus. See on selline ekstrapoleerimine siis kuidagi. No et selle nõukogude igandi tõttu tundub siiamaani vist, et partei ja rahvas ja riik on ühtsed. Ja kui arvad, et praegune režiim on jama, siis see nagu ühendatakse. Et valitsus=riik=eestlased ?!

Veider nigu. Need on ikka igaüks eri asi. Vot nii öelda vanades riikides vist ikka nii ei ole. Ma olen aru saanud, et siin mõni inimene on kursis Itaalia asjadega. Seal kuuldavasti pidavat praegu küll rahutu olema. ;)
A kuidas siis Itaalias? Kui seal mõnedele hetkel ametis olev valitsus ei meeldi, kas siis seal süüdistataske neid, et nad on riigi ja itaallaste vastu? Või vaenlased?

Ei usu nagu hästi. Vot seal – ja Ameerikas ja Inglismaal ja Rootsis – seal ei tule inimesed selle peale, et kui poliitikud teevad jama ja inimesed protesteerivad, et siis need protesteerijad on nigu riigi vaenlased või nii. Seal ei ole seda nõukogude igandit siis ilmselt.

69. Mina - 8. juuli 2009

kui keegi praegu akkab alternatiivi või kontrat panema miskit moodi, siis seostatakse seda automaatselt nagu RIIGI vastu olemisega.

Mul ikka tekib vahest küsimusi, et millises Eesti-dimensioonis Sa elad? :)

70. analyytik - 8. juuli 2009

69. Mina – 8. juuli 2009:
Mul ikka tekib vahest küsimusi, et millises Eesti-dimensioonis Sa elad?

Et mis mõttes?

71. Hubbil - 9. juuli 2009

Gallacher, #61, mine soida oma bemariga kuskile vastu puud. Ukskoik kes, kes kirjutab ja oma motteid avaldab, on vaart vahemalt seda, et temaga vaieldakse.

Analyytik viitas siin sellele faktile, et tegelikult pole Hietaneni ja Backmani nii palju eestilikku konfrontatsiooni tekitanud artiklid/raamatud oieti katte saadavad. Ja mul tekib kahtlus, et kui olekski katte saadavad, kas uks marurahvuslane puuakski leida sealt mingi iva. Miks kull moned inimesed teisel pool Soome vaina ei nae Eestit kui roosiaeda?

On olemas vist akord minu motlemise vahel ja Soome tegelaste vahel, keda on ilmselt palju rohkem kui Backman/Hietanen. Mis mind hirmutab praegu Eestis, on absoluutne demoniseerimine perioodi suhtes 1940-1990. Kaugemas perspektiivis, kogu Venemaa demoniseerimine ammustest aegadest kuni praeguseni.

Tagasi tulles Hietase juurde, ma ei ole kaugeltki tuttav koigi tema seisukohtadega. Voib-olla uhel nendest paevadest ma votan ette ja loen midagi. Aga praegu tundub kull, et Soome antifashistliku liikumise vordsustamine stalinismiga on uks nukker harjutus Eesti marurahvuslaste poolt.

Stalinistlik Venemaa viis labi teatud sotsiaalsed reformid (feministide lemmik-naine ei pea olema mitte ainult koogis ja voodis), tegeles preventatiivse meditsiini, maadeuurimise, hariduse, kultuuri, lastehoiu jne vallas.

Ma naen oma vaimusilmas ette, et praegu lohkes Eestis mitu veresoont. Ja mul pole pormugi kahju. Marurahvuslus on igale uhiskonnale uks nuhtlus.

Jalle, ma olen libertaar, koik kellel suunurgas on vaht, jatke minu suudistamine stalinismis.

Jatkem nuud korvale Eesti idanaabrite totalitaarne susteem ja selle ohvrid. Ajaloos on nii palju ebaoiglust ja verevalamist. See kaib ka praegu, Iraagis on rohkem kui miljon tsiviilelanikku surnud, Afganistanis tapetakse roomsalt koiki, kelle tapmise eest on keegi maksnud.
Kui Serbia pommitamise ajal kumme aastat tagasi oleks olnud Eestil kasvoi uks lennukolbulik pommitaja, oleks see roomsalt lennanud Belgradi peale. Soomel-Rootsil olid lennukid, kuid nad ei teinud katsetki.

Hietase juurde tagasi, mind ullatas pisut, kuidas 8. mai blog vaga kiirelt astus mitu sammu tagasi. Kas pole Hietanen vaart vahemalt diskussiooni? Kui temast on siin nii palju juttu olnud, voib-olla nn sonavabaduse piires saaks Hietase seisukohti rohkem valgustada eestimaalastele ja alles parast seda hurjutada?

72. ants - 9. juuli 2009

Iivi Masso tagasihoidlik kont on saanud 8.m-le lausa pidusöögiks. Annab juba nädal aega närida. Andkem aga minna! (Oudekki artikkel tänases “Postimehes”)

73. Mina - 9. juuli 2009

Stalinistlik Venemaa viis labi teatud sotsiaalsed reformid (feministide lemmik-naine ei pea olema mitte ainult koogis ja voodis), tegeles preventatiivse meditsiini, maadeuurimise, hariduse, kultuuri, lastehoiu jne vallas.

Täpselt, täpselt, miks mäletada negatiivset kui saab mäletada positiivset. Natsi-saksamaa andis hindamatu panuse kosmosetehnika arengusse, meditsiinilistesse avastustesse, infrastruktuuri arendamisesse. II MS-aegne Jaapan andis hiinlaste peal katseid tehed määratu panuse meditsiini arengusse.

Lugesin viimast Kultuuri ja Elu, kus üks natsik räägib seda, et kui teda meie mandunud ühiskonnas natsiks nimetatakse, võtab ta seda komplimendina. Ehk võtad ka sina stalinistiks kutsumist komplimendina – Lõssenko tervitab!

74. mihkel - 9. juuli 2009

“Mis mind hirmutab praegu Eestis, on absoluutne demoniseerimine perioodi suhtes 1940-1990.”

Mis sind siis nii väga hirmutab? Kuidas Nõukogude Liitu peaks siis käsitlema? Ma ei näe küll midagimida NL kogemusest võiks õppida.

75. Hasta La Pasta - 9. juuli 2009

Hubbil: “Stalinistlik Venemaa viis labi teatud sotsiaalsed reformid” […]

Hubbil: “Jalle, ma olen libertaar […]”

Mina olen ka (vähemalt osaliselt) libertaar ja ülelombi libertaaridega üsna tihedas kontaktis, ja märganud ka nende suhtumistes mõnikord teatavat kallutatust suunas “vasakpoolne — pigem hea; parempoolne — pigem halb”. Ma ei jaga seda suhtumist. Ühte äärmuslikkust ei pea tõrjuma teise äärmuslikkusega.

Nii palju, kui mina olen aru saanud, soovivad libertaarid üldiselt *võimalikult väiksemat* riigi sekkumist — mida stalinistliku Venemaa, üldse nõukogude Venemaa (ega muidugi ka natsi-Saksamaa ega fašistliku Itaalia) kohta küll öelda ei saa. Libertaarlus on üldiselt autoritaarsusele vastandumine, mitte ainult teatavale autoritaarsusele.

Nii et loodan, et see oli sul *nukker konstateering*, mitte katse stalinistlikku/nõukogude Venemaad kuidagi paremasse valgusse tõsta ehk siis väljendada mõtet, et “noh, polnudki nii paha”. Kui stalinistlik tegevus (mille hulka kuulusid ka küüditamine ja massimõrvad) oli umbes nagu “lihtsalt üks tegevus”, olid sedasama ka natsi-Saksamaa tegevus ja holokaust.

Nimetatud ajaloolisi riike ei ole vaja demoniseerida, sest nad demoniseerusid ise. Kui sa oled ka tegelikult libertaar, oled igasuguse autoritaarse riigikorra vastu.

76. priitp - 9. juuli 2009

Täpselt, täpselt, miks mäletada negatiivset kui saab mäletada positiivset. Natsi-saksamaa andis hindamatu panuse kosmosetehnika arengusse …

Tõepoolest, kunagi ei tea millisest kohast võib äkki progress saabuda. Näiteks USA poolt Iraagis toime pandud piinamiste käigus selgus, kui kaua võib inimest liikumatuna hoida, enne kui saabub surm. Asi seegi…

77. hiievana - 26. märts 2010

Kes on loo autor? Sellised nimetud lood tekitavad kõhedust …

Nimetu autor kirjutab “meie” kujul. Nimetab ennast “meieks”.

“Me mõistame … ” “Meil on kahju … ” “8. mai liikumine arvab …”

Kes see siis arvab, kes kirjutab?

Kahtlaselt fašistlik ja kommunistlik.

Isegi leenin ja hitler kirjutasid oma nime all.

Olge ometi julgemad ja püüdke vähemalt neid mehi ületada, ning kirjutage neid lugusid oma nime all.

78. sirje - 26. märts 2010

ja hiievana on sul passi sisse kantud nimi? kui hitler kirjutas oma nime alla, siis kuidas teda ületada saab? et peaks peale nime nõudma ka sünniaastat. sel juhul peaks kommijad ka sünniaasta lisama.

ps, mina seda juttu ka ei kirjutanud :D

79. Oudekki - 26. märts 2010

Kui seda blogi täpsemalt vaadata, siis enamik lugusid ongi kirjutatud autori nimega. Samas, mõnikord on oluline teha avaldusi, mida jagavad kõik 8. mai hetkel aktiivsed liikmed (eriti siis, kui pöördutakse 8. mai kui terviku poole nii nagu proua Iivi Anna Masso oma kirjutises tegi).

See avaldus ongi sündinud mitmete inimeste koostöös.


Sorry comments are closed for this entry

%d bloggers like this: